Trajni mir

23. 04. 2024.

“Ostavljam vam mir; mir, i to svoj, dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje.” (Ivan 14,27)

Ako primimo Krista kao stalnog gosta svoje duše, Božji mir, koji nadilazi svaki um, sačuvat će naša srca i misli u Isusu Kristu. Spasiteljev život na Zemlji, iako ispunjen sukobima, bio je život mira. Dok su Ga razjareni neprijatelji stalno progonili, On je govorio: “Onaj koji me posla sa mnom je. On me ne ostavlja sama, jer ja uvijek činim što je njemu ugodno.” (Ivan 8,29) Nikakva oluja ljudskog ili sotonskog gnjeva nije mogla poremetiti mir Njegovog savršenog zajedništva s Bogom: “Ostavljam vam mir; mir, i to svoj, dajem vam.” “Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako.” (Ivan 14, 27; Matej 11,29) Nosite sa mnom jaram službe na slavu Božju i uzdizanju čovječanstva, i uvidjet ćete kako je jaram lagan, a breme lako.

Samoljublje uništava naš mir. Dok naša sebična narav živi u nama, spremni smo je stalno braniti od poniženja i uvreda; ali kad smo mrtvi i kad je naš život skriven s Kristom u Bogu, nećemo primati k srcu zanemarivanje i podcjenjivanje. Bit ćemo gluhi za ogovaranje i slijepi za porugu i uvredu. …

Sreća koja potječe iz zemaljskih izvora promjenjiva je kao što su promjenjive okolnosti o kojima ovisi. Ali Kristov mir je stalan i trajan. On ne ovisi o životnim okolnostima, o količini svjetovnih dobara niti o broju zemaljskih prijatelja. Krist je izvor žive vode, a sreća koja potječe od Njega nikad neće iznevjeriti. Kristova krotkost, pokazana u domu, usrećit će sve ukućane: ona ne izaziva svađu, ne uzvraća ljutito, već stišava razdraženi temperament i zrači blagošću koju osjećaju svi koji su u krugu njezinog utjecaja. Svaku zemaljsku obitelj u kojoj se njeguje, ona čini dijelom velike nebeske obitelji.

Kudikamo je bolje stradati zbog lažnih optužbi nego sami sebi stvarati muku osvećujući se svojim neprijateljima. Duh mržnje i osvete potekao je od Sotone, i onome tko ga gaji može donijeti samo zlo. U poniznosti srca, u krotkosti koja je plod prebivanja u Kristu, krije se tajna blagoslova. (Misli s Gore blagoslova, str. 21,22)