Tražite Ga!

30. 07. 2013.

“Dakle: ako vi, premda ste zli, možete davati svojoj djeci dobre darove, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole!” (Luka 11,13)

Naš Gospodin je bogat milošću, moćan silom; On će obilno izliti svoje darove na one koji k Njemu dolaze u vjeri. … Mi bismo se morali moliti za izlijevanje Svetoga Duha isto tako iskreno kao što su se učenici molili na Pedesetnicu. Ako je njima toga dana bio potreban, danas je nama još potrebniji. Moralna tama, slična pogrebnom pokrovu, pokriva Zemlju. Sve vrste lažnih nauka, krivovjerja, sotonskih prijevara zbunjuju misli ljudi. Bez Svetoga Duha i Božje sile uzalud bismo se trudili objaviti istinu. (5T 157,158)
Kristovom milošću apostoli su postali ono što su postali. Upravo su ih iskrena odanost i ponizna, ozbiljna molitva dovodili u usku vezu s Njime. Oni su sjedili zajedno s Njim i bili u doticaju s onim što je nebesko. Shvaćali su veličinu svojega duga prema Njemu. Ozbiljnim, ustrajnim molitvama izmolili su dar Svetoga Duha i onda krenuli, opterećeni odgovornošću za spašavanje duša. … Zar bismo smjeli biti manje ozbiljni i iskreni od apostola? (7T 32)
Budući da je to način na koji primamo snagu, zašto ne gladujemo i ne žeđamo za darom Duha? Zašto ne govorimo o njemu, molimo za nj i propovijedamo o njemu? … Svaki bi radnik trebao Bogu upućivati molbe za svakidašnje krštenje Duhom. Skupine kršćanskih radnika trebaju moliti za osobitu pomoć, za nebesku mudrost da bi znali mudro planirati i ostvariti planove. (Djela apostolska, str. 32)
Dan za danom prelazi u vječnost dovodeći nas sve bliže svršetku vremena milosti. Kao nikada prije moramo se moliti da Sveti Duh bude obilnije izliven na nas, da se Njegov posvećujući utjecaj osjeti među radnicima. …
Oni koji se nalaze pod utjecajem Božjega Duha neće biti fanatici, već smireni i čvrsti, slobodni od zastranjivanja u mislima, riječima i djelima. Usred prave zbrke prijevarnih doktrina, Božji Duh će biti Vodič i Štit onima koji se nisu odupirali dokazima istine; On će utišati svaki glas osim glasa koji dolazi iz usta Onoga koji je Istina. (GW 288,289)