Tražite i spasite izgubljene

10. 12. 2011.

“Niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao i odredio vas da idete i rodite rod i da vaš rod ostane.” (Ivan 15,16)

Ovaj povjereni posao počiva na svima koji tvrde da vjeruju u Isusa Krista. Mi trebamo nastojati spasiti one koji su izgubljeni.

Istinski Kristov radnik hrva se s Bogom u molitvi, i s najrevnijom ozbiljnošću radi na spašavanju izgubljenih duša. On ne teži uzvisiti sebe riječju ili djelom, već želi zadobiti što više duša. Najiskrenijeg, krotkog radnika, kršćanina djetinje vjere, Bog proglašava svojim najboljim suradnikom, najmoćnijim u radu za duše. Nebeska bića mogu surađivati s muškarcem ili ženom koji neće preuzeti slavu za sebe, već biti spreman svu slavu i čast dati Bogu. Takav čovjek osjeća najveću potrebu za božanskom mudrošću, moli se da primi nebesku snagu, koja proizlazi iz zajedništva s Kristom, i spreman je razgovarati s dušama koje propadaju u grijehu; stoga što je pomazan Gospodnjim Duhom može biti uspješan tamo gdje propovjednik možda nije uspio. Bog je dao pouke koje su od velike važnosti s obzirom na dužnosti svakog učenika. Nitko ne mora biti u tami, jer je očito kako svaki kršćanin treba biti živa poslanica koju poznaju i čitaju svi ljudi.

Svatko tko vjeruje u Krista kao svojeg osobnog Spasitelja ima obvezu prema Bogu da ne griješi i bude posvećen, da bude duhovan radnik koji radi na spašavanju izgubljenih, bilo da je riječ o važnim osobama ili malim ljudima, bogatima ili siromašnima, robovima ili slobodnima. Najveće djelo na Zemlji je tražiti i spasiti one koji su izgubljeni, za koje je Krist platio neprocjenjivu cijenu svojom vlastitom krvlju. Svatko treba aktivno služiti. Ovca koju nitko ne traži neće biti dovedena natrag u tor.

Bog ovisi o vama, ljudskim suradnicima, da ispunite svoju dužnost najbolje što možete, sukladno svojim sposobnostima, a On će umnožiti vaš uspjeh. Kad bi ljudski posrednici surađivali s božanskim silama, tisuće duša bile bi spašene. Sveti Duh bi posvećenim radnicima dao da budu kao Isus, što bi ih pripremilo za svaki sukob te ih podiglo, ojačalo i učinilo većim od osvajača. Gospodin je obećao biti tamo gdje se dvoje ili troje sastaju u Njegovo ime. Oni koji se sastaju na molitvi primit će pomazanje od Svetoga. Potreba za molitvom u tajnosti je velika, ali jednako tako postoji potreba da se nekoliko kršćana sastane i s ustrajnošću ujedini svoje molbe Bogu. U takvim malim skupinama Isus je prisutan, ljubav za duše se produbljuje u srcu, a Duh koristi svoju moćnu silu kako bi ljudski suradnici bili upotrijebljeni u spašavanju onih koji su izgubljeni. Isus je uvijek nastojao naglasiti svojim učenicima da Sveti Duh mora prosvijetliti, obnoviti i posvetiti dušu. (Review and Herald, 30. lipnja 1896.)

Leave a Comment