Treća usporedba: Pripremite se sada za Kristov dolazak

16. 08. 2022.

“Tada će biti s kraljevstvom nebeskim kao sa deset djevica koje uzeše svoje svjetiljke te iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude, naime, uzeše sa sobom svjetiljke, ali ne uzeše ulja. … U ponoći odjeknu glas: ‘Zaručnik dolazi! Iziđite mu u susret!’ … Dok su išle kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu, te se zatvoriše vrata.” (Matej 25,1-10)

U trećoj usporedbi o spremnosti za drugi dolazak (Matej 25,1-13) Isus nastavlja govoriti o čekanju i budnom iščekivanju, ali složenost poruke ponovno raste. Ovog puta prizor je palestinska svadba s Isusom kao Zaručnikom.

Osim dolaska Zaručnika, usporedba se usredotočuje na deset djevica i njihove svjetiljke. Prvenstveno se naglašava podjela među djevicama, među kojima je bilo pet mudrih i pet ludih. Razlika među njima odnosi se na pripremu koju su izvršile za Zaručnikov dolazak. Sve su imale svjetiljke, ali samo polovina njih dovoljno ulja.

Zapazite da su svih deset izvana gledano kršćanke, jer sve one čekaju Zaručnika. Uočite također da su svih deset zaspale.

Glavna pojedinost u usporedbi s kojom se svi možemo poistovjetiti jest da se Zaručnikov “dolazak otegnu” (redak 5). To je razlog zašto spavaju. Zemaljske potrebe ostaju, čak i dok Kristovi sljedbenici očekuju Njegov dolazak. Nitko ne može živjeti u stalnom stanju najviše spremnosti. A Njegovo kašnjenje navodi ih u napast da zaborave na Njegov povratak dok se usredotočuju na aktivnosti ovoga svijeta. Sve spavaju.

Razlika između mudrih i ludih djevica nije spavanje, već priprema za dolazak. Neke su ostavile pripreme za posljednju minutu, kada je prekasno. One plaćaju visoku cijenu za svoj nemar. Vrata su zatvorena (redak 10), njihovo vrijeme milosti je završilo (usporedi Otkrivenje 22,10.11), propuštaju “Janjetovu svadbenu gozbu” (Otkrivenje 19,9) koja se priređuje prigodom Njegovog drugog dolaska (Matej 25,11.12).

U 13. retku nalazi se pouka usporedbe: “Zato budno pazite, jer ne znate ni dana ni časa u koji će Sin Čovječji doći.” (Šarić) Ta je misao, naravno, temelj i prvih dviju usporedbi. Ali u ovoj je dodana činjenica o dugom kašnjenju, kao i to da se nijedan pojedinac ne može osloniti na spremnost druge osobe. Na Božjem sudu svatko stoji sam za sebe.

 

Preporučujemo: