Tužaljke 5

25. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Tužaljke 5”.

1 Spomeni se, Gospode, što nas je snašlo, pogledaj i vidi našu sramotu! 2 Baština naša premetnu se tuđincima, domovi naši strancima. 3 Postadosmo siročad i bez oca smo, majke su nam kao udovice. 4 Vodu svoju pijemo za novac, za drvo naše naplata nam stiže. 5 Naši su nam progonitelji za vratom, mučimo se, počinka nam nema. 6 Pružili smo ruku Egipćanima i Asircima, da bismo se nasitili kruha. 7 Oci naši zgriješiše i više ih nema, a mi nosimo bezakonja njihova. 8 Robovi nama gospodare, a nikoga da nas izbavi iz ruke njihove. 9 Kruh svoj donosimo po cijenu svog života, zbog mača u pustinji. 10 Kao peć koža nam je užarena, zbog žestoke gladi. 11 Silovali su žene na Sionu, i djevice u gradovima Judinim. 12 Svojim su rukama vješali knezove, ni lica staraca nisu poštivali. 13 Mladići su radili na žrvnju, a dječaci posrtali pod drvima. 14 Starci nestadoše s dveri, mladići sa svojih glazbala. 15 Nesta radosti u našim srcima, naš se ples prometnu u žalovanje. 16 Pao je vijenac s naše glave. Jao nama, jer zgriješismo! 17 Zbog toga srce naše boluje, zbog toga su nam oči potamnjele; 18 zbog gore Sion koja opustje, po kojoj hodaju lisice. 19 Ti, Gospode, ostaješ dovijeka, prijestolje tvoje od koljena do koljena. 20 Zašto da nas zaboraviš zauvijek, zašto da nas ostaviš kroz dane mnoge? 21 Vrati nas k sebi, Gospode, i mi ćemo se vratiti. Obnovi naše dane kao negda, 22 osim ako nas kaniš sasvim odbaciti i na nas se tako žestoko srditi.