Tvrđava

27. 08. 2023.

“A i tebi, zbog krvi tvoga Saveza, vratit ću sužnje tvoje iz jama bezvodnih. Vratite se u Tvrđavu, izgnanici puni nade, još danas — ja navješćujem — dvostruko ću ti uzvratiti.” (Zaharija 9,11.12)

 Svaka crkva treba se zalagati za one koji propadaju u njezinim redovima, kao i za one izvan njezinih redova. Vjernici trebaju blistati kao živo kamenje u Božjem hramu odražavajući nebesko svjetlo. Ništa se ne smije činiti površno, slučajno, nepromišljeno. Da bi se čvrsto držale duše koje su na rubu propasti, nije dovoljno samo pomoliti se za pijanca i smatrati ga spašenim samo zato što plače i priznaje porok svoje duše. Bitka se mora voditi stalno.

Članovi mjesnih crkava trebaju smatrati svojom posebnom dužnošću da se zalažu za one koji se nalaze u njihovom susjedstvu. Svatko onaj koji tvrdi da stoji pod Kristovom zastavom mora smatrati da je stupio u zavjetni odnos s Bogom kako bi vršio Spasiteljevo djelo. Onima koji se prihvaćaju tog djela ne treba dosaditi činiti dobro. Kad otkupljeni stanu pred Boga, među njima će se nalaziti dragocjene duše koje će spominjati imena onih što su ulagali vjerne i strpljive napore za njih, preklinjući ih i usrdno nagovarajući da se sklone u Tvrđavu. Tako će biti nagrađeni oni koji su u ovom svijetu bili Božji pomagači.

Propovjednici popularnih crkava neće dopustiti da se istina objavljuje narodu s njihovih propovjedaonica. Neprijatelj ih potiče da se s ogorčenjem i lukavošću protive istini. Izmišljaju se laži. Ponavlja se Kristovo iskustvo sa židovskim glavarima. Sotona želi zamračiti svaku zraku svjetlosti kojom Bog obasjava svoj narod. On danas radi preko propovjednika kao što je u Kristovo vrijeme radio preko svećenika i glavara. Zar će se oni koji poznaju istinu pridružiti njegovoj strani da bi pravili smetnje, stvarali zabunu i odbacili one koji rade onako kako je Bog odredio radi napretka Njegovog djela i postavljaju mjerilo istine u područjima u kojima vlada tama? (Counsels on Health, str. 356,357)

Za razmišljanje: Kako mogu pomagati ljudima neumorno ih nagovarajući da se sklone u Božju tvrđavu?