U ljubavi s Kristom

5. 04. 2014.

““Uistinu takav nam je veliki svećenik i trebao: svet, nevin, neokaljan, sasvim različit od grešnika i uzvišeniji od nebesa.”“(Hebrejima 7,26)

Kristov karakter je bio neusporedivo savršen, sadržavao je sve što je čisto, istinito, lijepo i ugledno. Mi ne znamo da je ikada otišao na neku zabavu ili u plesnu dvoranu, ali je ipak imao savršeno plemenito i dostojanstveno držanje. Krist nije bio neznalica; odlikovao se visokim intelektualnim snagama koje je imao još od samog početka svojeg života. Svoju mladost nije trošio besposličeći, na senzualna zadovoljstva, popuštanje prohtjevima ili na ono što ne donosi nikakve koristi. Nijedan Njegov trenutak, od djetinjstva do zrelosti, nije bio uzalud potrošen, nijedan pogrešno upotrijebljen. …
Isus je bio bezgrešan i nije imao straha od posljedica grijeha. Osim u tome, Njegovo stanje je bilo jednako našem. Vi nemate nikakvih teškoća koje se s istom težinom nisu obrušavale i na Njega, nemate tuge koju Njegovo srce nije iskusilo. Njegovi osjećaji mogli su biti ranjeni zanemarivanjem, ravnodušnošću takozvanih prijatelja, isto tako lako kao i vaši. Je li vaš put trnovit? Kristov je bio deset puta trnovitiji. Jeste ožalošćeni? I On je bio. Isus je savršeno prikladan da postane naš primjer!
Nadahnuti izvještaj o Njemu kaže: ““A Isus je napredovao u mudrosti, rastu i milosti ‘pred Bogom i ljudima’.”“ (Luka 2,52) Kako je rastao po godinama, tako je rastao i po znanju. Živio je umjereno; svoje dragocjene trenutke nije rasipao na nekorisna uživanja. Imao je zdravo tijelo i bistre umne sposobnosti. Tjelesne i umne sposobnosti mogu se razvijati i kod vas i kod svakog drugog mladog bića. Božja riječ je bila predmet Njegovog proučavanja, kao što bi trebala biti i vašeg.
Uzmite Isusa kao svoje mjerilo. Oponašajte Njegov život. Zaljubite se u Njegov karakter. Hodite kao što je Krist hodio. Novi izvori otvorit će se vašim intelektualnim sposobnostima, širi horizonti vašim mislima kada svoje sposobnosti dovedete u živu vezu s onim što je vječno, s onim što je beskrajno uzvišeno i veliko. (Letter 17, 1878.)