U svijetu, ali ne od svijeta

21. 09. 2014.

“Preljubničke duše, zar ne znate da je prijateljstvo prema svijetu neprijateljstvo prema Bogu? Dakle, tko god hoće da bude prijatelj svijetu, postaje neprijatelj Bogu.” (Jakov 4,4)

Veliki dan Gospodnji se približava. Kada se Krist pojavi na nebeskim oblacima, oni koji Ga nisu tražili svim srcem, oni koji su sebi dopustili da budu prevareni, sigurno će propasti. Naša jedina sigurnost opstanka nalazi se u pokajanju, obraćenju i brisanju grijeha. Oni koji sada ozbiljno traže Gospodina i u poniznosti srca pred Njim ostavljaju svoje grijehe, bit će posvećeni istinom, osposobljeni da se ujedine s članovima kraljevske obitelji i ugledaju Kralja u Njegovoj krasoti. …
Bez obzira na svoja obrazovna dostignuća, samo čovjek koji shvaća svoju odgovornost pred Bogom i koji je vođen Svetim Duhom, može biti uspješan učitelj, ili uspješan u zadobivanju za Boga onih koji su pod njegovim utjecajem. Hoće li oni koji ne slušaju božanski savjet biti prepoznati kao vođe u Gospodnjim ustanovama? Bože sačuvaj! Kako možemo smatrati sigurnim vodičima one koji izražavaju duh nevjerovanja i koji riječima i karakterom ne otkrivaju pravu pobožnost?
““Zaista, kažem vam: ako se ne pokajete i ne budete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.”“ (Matej 18,3 — Ša)
Naše ““ja”“ treba biti dovedeno u pokornost Kristovom jarmu. Veliki Učitelj poziva sve da uče od Njega. … ““Jer je Sin Čovječji došao da spasi što je bilo izgubljeno.”“ (redak 11 — Ša) Oni koji žele biti spašeni, moraju biti spremni da budu spašeni na način koji je odredio Gospodin, a ne na način koji sami biraju. Besplatna Božja milost jedina je nada čovjeku. Bog pristupa ozbiljno svakome od nas. …
Pozvani smo da budemo Gospodnji poseban narod u mnogo uzvišenijem smislu nego što su mnogi shvatili. Svijet leži u zlu, a Božji narod treba izići iz svijeta i odvojiti se. Treba odbaciti svjetovne običaje i navike. Ne smije se usuglašavati sa svjetovnim osjećajima, već biti različit, kao poseban Gospodnji narod, ozbiljan i iskren u svojoj službi. Ne smije imati ništa zajedničko s djelima tame. (Letter 280, 27. kolovoza 1960.)

Leave a Comment