Učitelj poslan od Boga

24. 03. 2023.

“Vi mene zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite, jer to jesam.” (Ivan 13,13)

Učitelj poslan od Boga bio je najveći i najbolji Dar što ga je Nebo moglo dati ljudima. Stajao je u vijeću Najvišega, prebivao u najskrovitijem svetištu Vječnoga i bio izabran da čovječanstvu osobno otkrije spoznaju o Bogu.

Preko Krista nas je obasjala svaka zraka božanske svjetlosti koja je ikad dosegnula naš grešni svijet. On je u svim stoljećima govorio preko svih koji su ljudima objavljivali Božju riječ. Sve vrline najvećih i najplemenitijih duša na Zemlji bile su samo Njegov odraz. Josipova neporočnost i dobrota, Mojsijeva vjera, krotkost i dugotrajna strpljivost, Elizejeva čvrstina, Danielova plemenita čestitost i postojanost, Pavlova revnost i požrtvovnost; umna i duhovna snaga koja se pokazala u tim ljudima, ali i u svim ostalima koji su ikad živjeli na Zemlji — samo su zrake sjaja Njegove slave. On je bio savršeni ideal.

Da bi otkrio taj ideal kao jedino pravo mjerilo onoga što je postignuto, i pokazao što svako ljudsko biće može postati i što će postati prebivanjem božanskoga u ljudskome kod svih koji Ga prime, Krist je došao na svijet. Došao je pokazati kako ljudi trebaju biti odgajani kao što dolikuje Božjoj djeci i kako već na Zemlji trebaju primjenjivati načela Neba i živjeti nebeskim životom.

Bog je dao svoj najdragocjeniji Dar da bi zadovoljio najveću čovjekovu potrebu. Svjetlost se pojavila kad je tama u svijetu bila najdublja. Lažni nauk dugo je odvajao ljudski um od Boga. U općeprihvaćenim odgojnim sustavima ljudsko mudrovanje zamijenilo je božansku objavu. Umjesto mjerila istine što ih je dalo Nebo, ljudi su prihvatili mjerilo koje su sami postavili. Okrenuli su se od Svjetlosti života da bi hodili po svjetlosti uljanice koju su sami zapalili.” (Odgoj, str. 63,64)

Za razmišljanje: “Sve vrline najvećih i najplemenitijih duša na Zemlji bile su samo Njegov odraz.” Ako su najveći i najplemenitiji muškarci i žene samo Isusov odraz, koji stvarni korak mogu danas učiniti da bolje odsjajujem Krista?

 

Preporučujemo: