Učitelj poslan od Boga

15. 06. 2012.

„A ako li ja uz pomoć Duha Božjeg izgonim zle duhove, znači da je došlo k vama kraljevstvo Božje.“ (Matej 12,28)

U Kristovim silnim djelima bilo je dovoljno dokaza da osvjedoče svakoga. Međutim, židovski glavari nisu željeli istinu. Nisu mogli zanijekati stvarnost Kristovih djela, ali su ih dočekivali s neodobravanjem. Bili su prisiljeni priznati da Njegovo djelo prati nadnaravna sila, ali su govorili da ta sila dolazi od Sotone. Jesu li stvarno u to vjerovali? Nisu, ali su se toliko odlučno odupirali istini koja ih je navodila na obraćenje da su djelo Božjega Duha pripisivali đavlu. …

Otkupitelju, pun sućuti! Kakvu ljubav, kakvu si neusporedivu ljubav pokazao! Optuživan od strane velikih ljudi u Izraelu da svoje djelo milosti obavlja silom kneza tame, ponašao se kao da ništa ne vidi i ništa ne čuje. Djelo koje je došao obaviti s Neba nije smjelo ostati neobavljeno. Istina se morala prikazati ljudskom rodu. Svjetlo svijeta moralo je usmjeriti svoje blistave zrake u tamu grijeha i praznovjerja. Istina nije nalazila mjesta u srcima onih koji su je morali prvi primiti, zato što su se zabarikadirali iza svojih predrasuda i bezakoničkog nevjerovanja. Ali Krist je pripremao srca koja će prihvatiti Njegovu poruku među onima koji nisu imali tako uzvišene prednosti. On je pravio nove mjehove za novo vino.

Svaka istina dobila je od nebeskoga Boga utjecaj u skladu sa svojom naravi i važnošću. Plan otkupljenja, koji je značio sve izgubljenom i uništenom svijetu, morao se objaviti i Božji Duh u Isusu Kristu došao je u životvorni dodir sa srcima svijeta. …

Krist je objavljivao istinu. Srca onih koji su govorili da pripadaju Božjoj djeci zabarikadirala su se protiv nje, a oni koji nisu uživali tako visoke prednosti, koji nisu bili odjeveni u haljine svoje pravednosti, bili su privučena Kristu. …

Danas Sotona pokušava prikriti pred svijetom veliku žrtvu pomirnicu koja otkriva Božju ljubav i obvezujuće zahtjeve Njegovog Zakona. On ratuje protiv Kristovog djela.  … Međutim, dok on obavlja svoj posao, nebeske sile surađuju s ljudskim oruđima u djelu obnavljanja. (Review and Herald, 30. travnja 1901.)