Učitelj pravednosti

12. 04. 2012.

„Ako ustrajete u mojoj nauci, uistinu ste moji učenici; upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi.“ (Ivan 8,31.32)

Isus kaže: „Učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama.“ Isus je bio najveći učitelj kojega je svijet ikada vidio. On je objavljivao istinu jasnim, snažnim riječima, a ilustracije kojima se služio bile su najčistije i najuzvišenije. …

U svojem Govoru na gori, Isus je dao prava tumačenja starozavjetnih tekstova objavljujući istine koje su izopačili književnici, glavari i farizeji. Kakvo je samo sveobuhvatno značenje dao Božjem zakonu! On sam je dao Zakon dok su klicale zvijezde jutarnje i Božji uzvikivali dvorjani. Sam Krist je bio temelj cjelokupnog hebrejskog sustava i ostvarenje svih slika, simbola i žrtava. Obavijen stupom od oblaka, On sam je dao određene upute Mojsiju za izraelski narod i On je bio jedini koji je mogao raspršiti mnoštvo zabluda koje su se preko ljudskih izreka i predaja nagomilale oko istine. …

On je uzdigao istinu da bi kao svjetlo obasjala moralnu tamu svijeta. On je očistio svaki dragulj istine od smeća ljudskih izreka i predaja i uzdigao istinu do Božjeg prijestolja odakle je i bila objavljena. …

Njegovo je ponašanje bilo u tako oštroj suprotnosti s ponašanjem književnika, farizeja i vjerskih učitelja toga vremena da su se oni pokazali kao grobovi koji se ne raspoznaju, licemjerni vjerski prevaranti koji su nastojali uzdići sebe prikazujući se kao sveti ljudi, iako su iznutra bili puni grabeža i svake nečistoće. Oni nisu mogli trpjeti istinsku svetost, pravu revnost za Boga, što su bile karakteristične osobine Kristovog karaktera; jer je prava vjera bacala svoj odraz na njihov duh i običaje. …

U Isusovom srcu nije bilo mržnje ni prema kome, osim prema grijehu. Oni bi Ga mogli prihvatiti kao Mesiju da je jednostavno pokazivao svoju čudotvornu silu i da se suzdržao od optužbi za grijeh, od osuđivanja njihovih pokvarenih strasti i izricanja Božjeg prokletstva nad njihovim idolopoklonstvom; ali budući da On nije odobravao zlo, iako je liječio bolesne, otvarao oči slijepima i podizao mrtve, nisu imali ništa drugo za božanskog Učitelja osim ogorčenih pogrda, ljubomore, zavisti, optužbi i mržnje. … (Review and Herald, 6. kolovoza 1895.)