Učiti od Isusa

30. 08. 2016.

“Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama.” (Matej 11,29)
Velika borba između Kneza svjetla i kneza tame nije izgubila ni trunku od svoje žestine tijekom vremena. Ozbiljan sukob između svjetla i tame, zablude i istine postaje sve intenzivniji. Sotonina sinagoga je izuzetno aktivna, i obmanjujuća sila neprijatelja u ovo vrijeme radi vrlo prepredeno. Svaki ljudski um koji se ne preda Bogu i koji nije pod nadzorom Božjega Duha, bit će iskvaren sotonskim djelovanjem. Neprijatelj neprekidno radi na tome da istisne Isusa Krista iz ljudskog srca i da u čovjekov karakter, umjesto Božjih, unese svoje osobine. On ljudskom umu nameće svoje snažne obmane da bi mogao njime upravljati. Nastoji sakriti istinu i ukinuti pravi uzor dobrote i pravednosti da bi takozvani kršćanski svijet bio uništen odvajanjem od Boga. On radi na tome da sebičnost postane opća pojava i na taj način spriječi utjecaj Kristovog poslanja i djela. Krist je došao na ovaj svijet obnoviti Božji karakter u čovječanstvu i u ljudsku dušu ponovno utisnuti božanski lik. Tijekom cijelog svojeg života Krist je ulagao ustrajne, ozbiljne napore da pozornost svijeta skrene na Boga i Njegove svete zahtjeve kako bi ljudi mogli biti ispunjeni Božjim Duhom i pokrenuti ljubavlju da u svojem životu i karakteru otkriju božanske osobine. … U Kristovom karakteru bili su isprepleteni veličanstvo i poniznost. Umjerenost i samoodricanje vidjeli su se u svakom Njegovom postupku. Pa ipak, u Njegovom ponašanju nije se pokazala nikakva nesnošljivost, nikakva hladna strogoća koja bi umanjila Njegov utjecaj na one s kojima je dolazio u dodir. Otkupitelj svijeta imao je narav uzvišeniju od anđeoske, pa ipak je Njegovo božansko veličanstvo bilo ujedinjeno s krotkošću i poniznošću koja je sve privlačila k Njemu. … Krist, naš Otkupitelj, razumio je sve potrebe ljudskog roda. On je osmislio moćan plan kako se ljudski rod može uzdići iz ponižavajućeg položaja u koji je dospio zbog grijeha. U svakoj prigodi, koliko god izgledala nevažna, On je vjerno predstavljao Oca. Iako svojom moćnom riječju održava svjetove, On će se sagnuti kako bi pomogao ranjenoj ptici. (Manuscript 39, 1894.)