Jutarnji stih

Ugovor s Bogom

“Salomon, sin Davidov, bio se učvrstio na prijestolju. Jahve, Bog njegov, bijaše s njim i uzvisi ga veoma.” (2. Ljetopisa 1,1)
“Prava slava Salomonove rane vladavine nije ležala u njegovoj nadmoćnoj mudrosti, čudesnom bogatstvu ni dalekosežnoj sili i slavi koju je uživao, već u poštovanju koje je zadobivalo ime Boga Izraelova mudrom uporabom nebeskih darova.” (Izraelski proroci i kraljevi, str. 19,20) “Plemenit u mladosti, plemenit u zreloj dobi, miljenik svog Boga, Salomon je otpočeo vladavinu koja je pružala sjajne izglede za uspjeh i čast. Narodi su se divili znanju i pronicavosti čovjeka kome je Bog dao mudrost. Ali ponos zbog uspjeha odvojio ga je od Boga. Salomon je odbacio radost koju pruža zajednica s Bogom da bi našao užitak u zadovoljavanju taštine.” (Odgoj, str. 137,138) “Sotona dobro poznaje rezultate poslušnosti. U prvim godinama Salomonove vladavine — slavnim godinama mudrosti, velikodušnosti i poštenog života — Sotona je svojim utjecajem podmuklo potkopavao njegovu vjernost načelima i nastojao ga odvojiti od Boga.” (Fundamentals on Christian Education, str. 498) “Je li Bog pogriješio kada je postavio Salomona na tako odgovoran položaj? Ne, Bog ga je pripremio da ponese tu odgovornost i obećao mu milost i snagu pod uvjetom da ostane poslušan. … Gospodin postavlja ljude na odgovorne položaje ne da bi provodili svoju volju, već Njegovu. Dok oni njeguju Njegova načela čiste vladavine, On će ih blagoslivljati i snažiti priznajući ih za svoje oruđe. Bog nikad ne napušta onoga tko je odan načelima.” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 3, str. 1128) “Gospodin je rekao Salomonu da će ga blagosloviti i dati mu mudrost ako bude išao Njegovim putem. Međutim, Salomon nije održao obećanje koje je dao Bogu. Slijedio je glas svojega srca, i Gospodin ga je prepustio njegovim težnjama. Danas svatko od nas ima određenu ulogu — da izvrši dužnosti ili ponese odgovornosti. Nitko ne može ispuniti svoju ulogu na pravi način ako ne primi mudrost odozgo.” (Letter 104, 1902.)


Komentiraj