Uhvaćen u kult ili privučen istinom?

Duhovnost 4. 12. 2015.

Kad se Steve, student prve godine na kalifornijskom Sveučilištu Berkeley, uključio u “Projekt idealnog grada”, nije niti slutio da se pridružuje kultu. Kratko nakon što je postao članom takozvane “obitelji”, provodio je osamnaest sati dnevno na ulici prikupljajući novčana sredstva. Za noćni odmor preostajala su mu samo četiri sata. A onda je otkrio tajnu iz Otkrivenja 14 koja mu je promijenila život.

Sproul Plaza, prostor u središtu kampusa kalifornijskog Sveučilišta Berkeley, bio je tog ponedjeljka poslijepodne ispunjen stolovima. Skupine studenata izlagale su različite vrste knjiga i brošura reklamirajući sve, od Društva Hillel do Revolucionarnog komunističkog omladinskog odreda.

Stevea Kempermana, studenta prve godine fakulteta, privukao je veliki plakat na kojemu je pisalo: “Projekt idealnog grada”. Zvučalo je poput neke vrste društvenog pothvata, a Stevea je zanimao rad na dobrobit društva. Ljudi za stolom bili su iznimno ljubazni, i Steve je prihvatio poziv na besplatni domjenak još iste večeri u njihovom društvenom domu.

Stevea su u toj kući zasuli laskavom pozornošću. Te je večeri uživao u dobroj hrani i razgovorima. Nikada nije na jednom mjestu susreo toliki broj oduševljenih ljudi punih ideala. Činilo se kako su odlučili promijeniti svijet nabolje. Steve nije znao da je u pitanju namjerni pokušaj privlačenja koji se naziva “bombardiranjem ljubaznošću”.

Nakon prve lijepo provedene večeri Steve je nastavio dolaziti kako bi saznao više o ovoj skupini koja se nazivala “obitelj”. Slušao je predavanja, postavljao mnoga pitanja, no nikako nije mogao doći do jasnog zaključka što ih pokreće. Unatoč tome, bio je snažno privučen ozračjem u kojem su vladali ljubav i viši ciljevi. Na kraju im se odlučio pridružiti na neko vrijeme kako bi otkrio ima li ta “obitelj” doista istinu.

Steve je otkrio kako se “obitelj” zapravo naziva Udruženjem Svetog Duha za jedinstvenost svjetskog kršćanstva. Unifikacijska crkva slijedila je samoproglašenog mesiju iz Koreje, imenom Sun Myung Moon, koji je planirao osnovati novo kraljevstvo svjetskog mira, obećavajući ujedinjavanje svjetskog kršćanstva u jedno kraljevstvo. Proglasio je da stvari iz ovog palog svijeta, poput namirnica, odjeće i darova, moraju biti pročišćene svetom solju koju je on blagoslovio.

Steve se uvelike ograđivao od Moonove teologije, no često su mu pripovijedali zastrašujuće priče o tome što se dogodilo onima koji su napustili “obitelj”. Takvi su neizostavno postajali prazne, poražene ljušture svoje prijašnje osobnosti. One koji su otišli proglašavali su duhovno mrtvima. Steve je naučen da proglasi sotonskom svaku dvojbu o Moonu ili pak svaku pomisao o napuštanju “obitelji”. Negativne misli, kako su ih oni nazivali, moraju se odagnati.

Zajedno s novim sljedbenicima kulta, i Stevea su poučili kako svoju rezerviranost prema “božanskom vođi” treba odbaciti prijekorom: “No, hajde, nema razmišljanja.” Svoj um je trebao predati vođama, a ne misliti za sebe. Sve i svakoga izvan skupine trebao je promatrati kao zlo, kao dio Sotone.

I dok je njihov vođa upravljao golemim novčanim kraljevstvom, Steve je morao provoditi osamnaest sati dnevno na ulicama, prodajući sitnice za “obitelj”. Budući da je noću spavao samo četiri sata i bio potpuno podložan željama svojih nadređenih, postao je samo zupčanik u velikom stroju za pribavljanje novca. Sljedba ga je poučavala kako novac treba tražiti uvijek u različite svrhe. Govorio bi darovateljima da njihovi prilozi idu za pomoć ovisnicima o drogi, ili za misionarski rad. “Sotona je prevario Božju djecu, pa je opravdano to što mi varamo Sotoninu djecu,” govorili su mu.

Jedne večeri, nakon dugog dana prikupljanja novčanih sredstava, Steve je počeo čitati novozavjetni izvještaj o rastrošnom sinu. Preplavila ga je sveobuhvatna, bezuvjetna narav Božje ljubavi. Te se noći glasno pjevanje pretvorilo u tihi razgovor s Bogom koji se činio vrlo blizu. U svojim se razmišljanjima više usredotočio na Isusa. Osjetio je Božji dodir. To iskustvo bilo je početak Steveovog konačnog prekida s Unifikacijskom crkvom.

* * *

Kako je Steve Kemperman uhvaćen u kult? Kako se nešto što se činilo kao ljubazna skupina ljudi, moglo pretvoriti u takvu zamku? Kako izbjeći okolnosti u kojima se ne biste htjeli naći? Odgovor je da ćete jedino poznavanjem istine moći otkriti krivotvorinu.

Kultovi svoju istinu redovito usredotočuju na karizmatičnog vođu. Guru, prorok ili prosvijetljeni ima potpunu vlast u skupini. On ili ona imaju odgovore na sva pitanja. No, potpuna vlast jedne osobe stvara nezdravu ovisnost.

Bog, naprotiv, poštuje čovjekovu slobodu. On nas je stvorio sa sposobnošću izbora. Naš odnos s Njim je svet i osoban. Niti jedno ljudsko biće nema pravo stajati između nas i Boga. Niti jedno ljudsko biće nema pravo utjecati na naše moralne odluke. Bog je svoju milost darovao svakom pojedincu kroz Isusa Krista, a ne kroz bilo kog drugog čovjeka. Apostol Pavao kaže da smo “opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu” (Rimljanima 3,24). Kad Crkve ili crkveni vođe ljudima nametnu svoje zahtjeve, kad Evanđelju bilo što dodaju, kad uspostave svoje vlastite uvjete spasenja, tada ne predstavljaju biblijskog Boga.

Sveto pismo potiče ljude na kritičku procjenu vjerskih tvrdnji. “Ljubljeni, nemojte vjerovati svakom duhu, već duhove podvrgnite kušnji da vidite jesu li od Boga, jer su se pojavili mnogi lažni proroci u svijetu.” (1. Ivanova 4,1) Nikome ne vjerujte na riječ, niti se odričite vlastitog kritičkog prosuđivanja, već, kako ste poučeni, istinu procijenite sami. Bilo bi, naravno, nemoguće preispitivati svaku pojedinu Crkvu koja u naše vrijeme tvrdi da ima istinu. Samo u Sjedinjenim Američkim Državama postoji više od tisuću kršćanskih Crkava ili skupina! Trebao bi nam cijeli život, a moguće i dva ili tri, kako bismo ih sve istražili! No, ono što je moguće jest svaku od njih usporediti s nepromjenjivom biblijskom istinom. Biblija je jedino mjerilo za procjenjivanje istine.

Posljednja biblijska knjiga, Otkrivenje, otkriva Božju posljednju poruku čovječanstvu. Ona jasno iznosi Božju istinu za naše vrijeme i daje mjerilo za procjenu Crkava koje tvrde da imaju istinu. Istražimo dio Otkrivenja 14.

“Uto spazih nekoga drugog anđela gdje leti u najvišem dijelu neba noseći jednu neprolaznu radosnu vijest.” (Otkrivenje 14,6) Božja prava Crkva propovijeda Radosnu vijest Isusa Krista koji je njezin Temelj — Isus je Stvoritelj svemira, Isus je jedini izvor spasenja, Isus je naš Uzor, Isus je Božji Sin. To je srž Božje posljednje poruke. Krist je središte svakog učenja.

“A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime.” (Ivan 1,12) Vjerovanje u Njegovo ime. Vjerovanje u Njegovu spasonosnu milost. Vjerovanje da je On vječni Božji Sin. Vjerovanje u Njegovo spasenje. Vjerovanje u Njegovu moć da promijeni život. Vjerovanje da je On Gospodin. To su temeljna kršćanska vjerovanja!

Drugi dio retka 6, u Otkrivenju 14, govori o neprolaznoj Radosnoj vijesti “koju mu je trebalo navijestiti stanovnicima zemlje: svakom narodu i plemenu, jeziku i puku”. Božji posljednji pokret nije neka mala, osamljena sljedba. To je svjetski, međunarodni pokret usmjeren na misiju. To jedino ima smisla. U svoju poruku u posljednjim danima Bog želi uključiti svu svoju ljubljenu djecu. Sve koji žele, Bog poziva da vječnost provedu s Njim na Nebu. Stoga svoju poruku šalje po cijelom svijetu.

“Vikao je jakim glasom: Bojte se Boga i zahvalite mu…” (Otkrivenje 14,7) Božja prava Crkva poziva muškarce i žene na proslavljanje Boga načinom življenja. Svime što rade, svakom odlukom koju donose, načinom planiranja svakodnevnog života. Božji narod se sjeća poticaja koji nalazimo u 1. Korinćanima 10,31: “Prema tome, bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite, sve činite na slavu Božju!”

Božji narod odlučuje živjeti umjerenim, zdravim načinom življenja znajući kako na taj način daje Bogu slavu. Tijelo je Božji hram, krunsko djelo stvaranja. U njemu prebiva Sveti Duh. Božji narod želi učiniti sve što može kako bi se brinuo o svojem tijelu. Svime što jede, svime što pije, svime što čini nastoji dati čast i slavu Božjem imenu.

“Jer je došao čas njegova suda” (Otkrivenje 14,7). Božja prava Crkva prepoznaje prorečene znakove posljednjeg vremena i objavljuje da su ovo posljednji dani zemaljske povijesti. Došao je čas Njegovog Suda. Povijest je došla na kraj svojega puta. Uskoro će biti završen sukob između dobra i zla. Velika bitka između Krista i Sotone samo što nije završena. U nebeskim sudskim dvoranama Bog otkriva kako je učinio sve što je mogao za spasenje svakog ljudskog bića. Njegova je ljubav neumorno pratila svakog čovjeka. Nitko nema izgovor što je izgubljen. Cijeli će svemir jednom zauvijek razumjeti da je Bog u cijelosti milostiv i u cijelosti pravedan. Prije nego što Isus dođe, na Sudu će zauvijek biti riješena sudbina svakog ljudskog bića. (vidi Daniel 7,9.10; Otkrivenje 22,11.12)

“Poklonite se Stvoritelju neba i zemlje, mora i izvora voda!” (Otkrivenje 14,7). Jedan od značajnih znakova Božje prave Crkve jest Božji konačni poziv da Ga se obožava kao Stvoritelja. Štovanje pripada jedino Bogu. Ono ne pripada niti jednoj osobi na licu Zemlje. Temelj našeg obožavanja je Krist Stvoritelj. U današnje doba evolucionizma, kad neki poznati znanstvenici niječu Božje postojanje, Božji narod poklanja Bogu svoje najdublje i najnježnije osjećaje i svoju najvišu odanost.

Kako obožavati Boga Stvoritelja? Što je znak Njegove stvaralačke moći? Biblijska subota, naravno! Na dvjema kamenim pločama urezana je i četvrta zapovijed koja kaže: “Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.” (Izlazak 20,11)

Božja prava Crkva štuje Boga subotom, razumijevajući kako je to dan koji je On odvojio za sjećanje na tjedan stvaranja. Subota je znak između Boga i nas (Ezekiel 20,12). Svetkovanjem dana koji je On posvetio pokazujemo da priznajemo Boga za svojega Gospodina.

Božja prava Crkva vodi muškarce i žene k vjeri u Isusa i k poslušnosti Njegovom Zakonu. “Na tome se temelji postojanost svetih koji čuvaju Božje zapovijedi i vjeru u Isusa.” (Otkrivenje 14,12)

Crkva je odana svojem Gospodinu onda kad muškarce i žene vodi k vjernosti Kristu i poslušnosti Njegovim zapovijedima. Pročitajte Deset zapovijedi za sebe. Zapisane su u Izlasku 20,2-17, zajedno s izvještajem o Mojsiju koji se uspeo na goru Sinaj i primio Božji zakon na dvjema kamenim pločama koje je ispisao sâm Bog.

Ako Crkva naučava nepoštivanje roditelja, ako zastupa preljub, ako poučava o drugim bogovima pored jedinog pravog Boga, ako zanemaruje subotu, tada ne može biti prava Božja Crkva. Svi ovi propisi, uz još šest, uključeni su u Deset zapovijedi. Upotrijebite ih za procjenjivanje svake Crkve.

Suglasan sam s mišljenjem Cala Thomasa što ga je iznio u članku koji se pojavio u Michiganskom Herald-Palladiumu, 9. ožujka 1991. godine. Rekao je: “Kakav moralni utjecaj može izvršiti Crkva ako se prilagođava svijetu, umjesto da uspostavlja svoja načela? Određuje li Bog plan rada ili je, kao što deisti vjeruju, samo započeo proces i onda nas prepustio sebi samima? … Vrijeme je za revolucioniranje ljudi koji nisu zanemarili zdravi nauk. Svećenicima i teolozima koji su se udaljili od istine mora se reći neka se udalje iz svojih Crkava.”

Prava Crkva se ne prilagođava svijetu. Jedini siguran smjer jest stroga privrženost Bibliji. Bog je davno načinio nepromjenjivi plan. Božji narod treba proučavati Božju riječ kako bi otkrio što Bog želi da čini te kako bi se uskladio s tim načelima. Ali, najprije moramo pronaći Crkvu koja kaže da naučava zdravi nauk, a zatim tražiti da tako i nastavi.

Osobno vjerujem kako me je Bog doveo u takvu Crkvu. Dopustite mi da vam ponizno kažem i zašto. Kršćanska adventistička crkva vjeruje u Božji konačni autoritet, te da je osobni odnos pojedinca s Bogom iznad svakog drugog odnosa. To je temelj na kojemu je izgrađena sva ostala istina. Adventisti otvoreno priznaju Isusa Krista kao jedinog poglavara Crkve. Spasenje dolazi kroz Krista i samo kroz Krista. Spašavamo se samo Njegovom milošću. Krist je naš Spasitelj i naš Gospodin. Volimo Ga toliko da smo Mu poslušni. Vjerujemo Njegovoj Riječi toliko da je slijedimo. Uvjereni smo kako je Njegov put mudriji od našega.

Kršćanska adventistička crkva vjeruje u čist život i zdrav način življenja. Uzdržavamo se od uporabe duhana i pijenja alkohola te zastupamo zdravu prehranu.

Kršćanska adventistička crkva je crkvena zajednica utemeljena na Bibliji. Vjerujemo da su Deset zapovijedi, kao jedini spis o kojem je zabilježeno da dolazi izravno iz Božje ruke, osnova svega morala. Božji zakon ne ograničava našu sreću. On je temelj naše sreće. Zapovijed o suboti, koja je u središtu Božjeg zakona, poziva nas na obožavanje Boga Stvoritelja, jer time u Njemu nalazimo svoj istinski odmor.

Kršćanska adventistička crkva vjeruje da živimo u posljednjim danima zemaljske povijesti. Vremena je malo. Isusov drugi dolazak pruža nadu svijetu koji je u velikoj nevolji. U zemljama koje su godinama bile zatvorene za kršćanstvo, Bog je otvorio mogućnosti za svjedočenje, tako da svi mogu donijeti odluku da Ga slijede.

Kršćanska adventistička crkva je napredujuća i rastuća međunarodna crkvena denominacija. Trenutno imamo crkve u 216 od 238 država u svijetu. Tijekom samo četiri godine po prvi puta ušli smo u dvadeset država.

 

Za trenutak putujte sa mnom oko svijeta i budite svjedoci nevjerojatne Božje moći. Više od 12.000 ljudi slijevalo se svake večeri u kongresnu dvoranu u Kremlju u Moskvi kako bi čuli Božju riječ. Kremlj je dotad bio komunistička utvrda, središte ateističke promidžbe. Ili, pođite sa mnom na moskovski Olimpijski stadion gdje više od 50.000 ljudi sluša naša biblijska predavanja. Osobno sam vidio gorljivost u očima desetaka tisuća iskrenih tražitelja istine u Poljskoj, Mađarskoj, tadašnjoj Jugoslaviji i zemljama Istočne Europe.

Više od deset milijuna ljudi u Brazilu prati tjedni televizijski program It Is Written (Pisano je), a diljem svijeta ga prati još mnogo milijuna ljudi. Nedavno je radijski program Voice of Prophecy (Glas proroštva) upisao milijun novih studenata u Brazilu. I taj se program može čuti po cijelom svijetu. Božja poruka širi se poput šumskog požara!

Adventistički radio u svijetu (Adventist World Radio) započeo je u siječnju 1994. snažno emitiranje uporabom dvaju 250-kilovatnih odašiljača u Slovačkoj. Postaja je počela redovito 24-satno emitiranje kršćanskih programa na arapskom, češkom, engleskom, francuskom, njemačkom i na četiri službena jezika u Indiji. To znači da Radosnom viješću o Isusu Kristu trenutno pokrivamo cijelu Središnju i Istočnu Afriku, cijelu Indiju i cijeli Bliski Istok.

Novoizgrađeni Adventistički medijski centar u Tuli, u Rusiji emitira evanđeoske radijske programie svakog dana na osam jezika. Ti programi, putem kojih je 65.000 ljudi uključeno u proučavanje Biblije, pokrivaju Južnu Europu i veći dio Azije, pa čak i dijelove Kine. Emisije se prenose preko pet najjačih odašiljača u vlasništvu ruske vlade. Odašiljači kojima su se ometali radijski signali sa zapada sada služe objavljivanju Radosne vijesti o Isusu Kristu. Adventistički radio u svijetu prenosi radijsku inačicu programa It Is Written koji pokriva tri četvrtine svjetskog stanovništva!

Da, Radosnu vijest danas mogu čuti milijarde ljudi. U svim dijelovima svijeta Bog otvara vrata i propovijedanje Radosne vijesti napreduje. Svake subote se osamnaest milijuna krštenih adventista sastaje u 75.184 mjesnih crkava po cijelom svijetu proučavajući ista biblijska obećanja, obožavajući istoga Boga i nadajući se Isusovom skorom povratku.

Ali trenutno me ne zanima općenita slika. Zanimate me samo vi. Znam da vas Isus zna po imenu, brine se za vas i želi da vječnost provedete s Njim.

Hoćete li sada otvoriti svoje srce Isusu? Hoćete li reći: “Isuse, prihvaćam Te za svojeg Spasitelja i Gospodina”? Hoćete li donijeti odluku: “Gospodine, slijedit ću Te kamo god me vodiš”? Zašto Mu ne biste odmah rekli da ste Njegovo dijete i da imate samo jednu želju — činiti sve što od vas zatraži?

 

Mark Finley