Ulje za naše svjetiljke

25. 07. 2013.

“Mudre, naprotiv, uzeše ulje u posudama skupa sa svojim svjetiljkama.” (Matej 25,4)

Dvije skupine djevica prikazuju dvije vrste ljudi koji sebe smatraju čekaocima svojega Gospodina. Biblija ih naziva djevicama zato što ispovijedaju čistu vjeru. Njihovim svjetiljkama prikazana je Božja riječ. … Ulje je simbol Svetoga Duha. …
Svih deset djevica izišlo je da dočeka zaručnika. Sve su imale svjetiljke i posudice za ulje. Neko vrijeme nije se vidjela nikakva razlika među njima. Tako će biti i s Crkvom koja će djelovati neposredno prije Kristovog drugog dolaska. Svi će u njoj dobro poznavati Pismo. Svi će čuti poruku o Kristovom skorom drugom dolasku i s povjerenjem očekivati Njegovu pojavu. Ali kao što je bilo u ovoj usporedbi, tako će biti i tada. Vrijeme čekanja će se odužiti, vjera će biti stavljena na kušnju, i kad se začuje uzvik: “Zaručnik dolazi! Iziđite mu u susret!” mnogi će biti nespremni. … Bez Božjega Duha poznavanje Njegove Riječi je beskorisno. Teorija istine, ako nije praćena Svetim Duhom, ne može oživiti dušu niti posvetiti srce. … Bez prosvjetljenja Svetim Duhom ljudi neće biti sposobni razlikovati istinu od zablude i past će kao žrtva Sotoninih lukavo zamišljenih kušnji. …
Božja milost bila je obilno ponuđena svakoj duši. … Ali karakter se ne može prenijeti na drugoga! … Nitko ne može drugome dati karakter koji je plod djelovanja Svetoga Duha. …
Mi se ne možemo pripremiti za susret s Gospodinom tako što ćemo se probuditi kad se začuje uzvik: “Zaručnik dolazi!” pokupiti svoje prazne svjetiljke i požuriti da ih napunimo. … U ovoj usporedbi mudre su djevice imale dovoljno ulja u posudicama uz svoje svjetiljke. Njihovo svjetlo blistalo je nepotamnjelim sjajem tijekom noći čekanja. Tako i Kristovi sljedbenici trebaju bacati svjetlo u tamu ovoga svijeta. Silom Svetoga Duha Božja riječ postaje svjetlo kada kao preobražavajuća sila djeluje u životu obraćenika. Usađujući u njihova srca načela Božje riječi, Sveti Duh u ljudima razvija božanske osobine. Svjetlo Njegove slave — Njegov karakter — treba blistati u životu Njegovih sljedbenika. (Isusove usporedbe, str. 282—285)
Zatražite od Boga da vam daruje obilnu mjeru ulja svoje milosti.” (TM 104)