Um ispunjen Božjim obećanjima

16. 09. 2011.

“Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje.” (Rimljanima 10,10)

Prema ovome, postoji dio koji treba vjerovati, kao i dio koji treba priznati. Srce mora najprije prihvatiti istinu kakva je u Isusu. Ovo je temelj istinske religije. Tada duša počinje osjećati osudu grijeha, i sama bolesna od grijeha, osjećajući potrebu za liječnikom te dolazi k Isusu iz Nazareta po oprost. Ulazeći u rat s neprijateljem, čovjek od Isusa traži snagu da se odupre kušnji. On bdije u molitvi i istražuje Pisma. Biblijske istine su vidljive u novom i vrlo privlačnom svjetlu, a Božji Duh mu otkriva njihovo važno značenje. On proučava Kristov život, i što jasnije razabire neokaljanu čistoću Spasiteljevog karaktera, sve manje vjeruje u svoju dobrotu; što češće i više upoznaje Isusa, otkriva sve manje savršenosti u sebi. Njegova samopravednost nestaje i on pada, bespomoćan i slomljen, na Stijenu — Isusa Krista. Kušač će ga bolno pritisnuti, i ponekad će osjećati obeshrabrenost i biti u kušnji pomisliti kako ga Bog neće prihvatiti, ali, držeći Boga za Njegovu Riječ i tražeći Njegovo sigurno obećanje, on kroz mrak izlazi na jasnu sunčevu svjetlost Kristove ljubavi.

“Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje.” Ako je srce uistinu riznica milosti i Kristove ljubavi, one će se pokazati kroz riječi i ponašanje. Postojat će stalna privlačnost Kristu. Sve će biti na kušnji; otuda i potreba za božanskom milošću i trezvenom, istinskom vjerom i načelima. Usne bi trebale biti posvećene, a izgovorenih riječi malo i pomno odabranih.

Vrlo često navodni kršćani na sebe navuku velike duhovne slabosti baveći se svojim kušnjama i nedaćama. Ne samo što se stanje pogoršava nakon svakog ponavljanja, već su oni zasigurno odvojeni od Isusa kada si to dopuštaju. Sotona želi obratiti njihovu pozornost na njih same i nametnuti im misli da ih se dovoljno ne cijeni. Oni tada počinju sažalijevati same sebe i gubiti vjeru i povjerenje u Isusa; a kao rezultat toga udaljavaju se od Njega koji ih moli da svoj teret stave na Njega.

Takvima bismo trebali reći: Prisjetite se što je Bog učinio za vas. Recite Sotoni da ne vjerujete u svoju pravednost, već u Kristovu. Imajte um ispunjen dragocjenim obećanjima iz Biblije, i kad Sotona dođe na vas da vas kao poplava potopi, dočekajte ga s oružjem koje vam je omogućila Božja riječ: “Pisano je.” Ovo će slomiti njegovu moć i dati vam pobjedu. (Historical Sketches, str. 129,130)