Umnoženi blagoslovi

17. 09. 2013.

“Milost vam i mir u izobilju po pravoj spoznaji Boga i našega Gospodina Isusa! Njegova božanska snaga obdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost, pravom spoznajom onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i moći.” (2. Petrova 1,2.3)

U prvom poglavlju Druge Petrove poslanice naći ćete obećanje da će vam se milost i mir umnogostručiti ako “uložimo svu revnost da sa svojom vjerom spojimo poštenje, s poštenjem znanje, sa znanjem uzdržljivost, s uzdržljivošću postojanost, s postojanošću pobožnost, s pobožnošću bratsku ljubav, s bratskom ljubavi ljubav uopće” (2. Petrova 1,5-7). Te vrline prekrasno su blago. …
Zar se ne bismo morali potruditi da na najbolji mogući način iskoristimo ono malo vremena koje nam je preostalo u ovom životu da milost dodajemo milosti, silu sili, objavljujući na taj način da nam na raspolaganju stoji nebeski izvor sile? Krist kaže: “Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska.” (Matej 28,18) Zašto Mu je dana ta sila? Da bi je dao nama! On želi da shvatimo da se vratio na Nebo kao naš stariji Brat, i da je neograničena sila koju je dobio stavljena i nama na raspolaganje. … Mi trebamo predstavljati Krista svim onim što kažemo i što činimo. Mi trebamo živjeti Njegovim životom. Načela kojima se On rukovodio trebaju određivati i naš smjer djelovanja prema onima s kojima dolazimo u dodir. Kada smo sigurno ukorijenjeni u Kristu, imamo snagu koju nam ne može oduzeti nijedno ljudsko biće. (9T 186,187)
Prirodan, nesvjestan utjecaj svetog života najuvjerljivija je propovijed koja se može iznijeti u prilog kršćanstvu. Argument, čak i kad ga se ne može pobiti, može izazvati samo protivljenje; ali pobožni primjer ima snagu kojoj se nije moguće potpuno oduprijeti. (Djela apostolska, str. 322)
Preko svojega Sina Bog je pokazao stupanj savršenstva koji je čovjek u stanju dostići. Pred svijetom Bog nas ističe kao žive svjedoke onoga što čovjek može postati pod utjecajem Božje milosti. … Koliku nam samo čast Bog ukazuje pozivajući nas da budemo sveti u svojem djelovanju, kao što je Otac svet u svojem području. Njegovom snagom to možemo učiniti jer On izjavljuje: “Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska.” (Matej 28,18) Moja i tvoja prednost jest da možemo zatražiti tu neograničenu snagu! (HC 108)