Upornost se isplati

3. 03. 2015.

“Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.” (1. Korinćanima 13,7)

Literarni evanđelisti trebaju uvijek biti otvoreni za glas Svetoga Duha i imati potpuno povjerenje u Gospodina, zato što njihov rad ne može biti precizno predviđen ili sustavno uređen. Kad sam radila u jednoj stambenoj zgradi, rezultati mojeg rada mogli su biti potpuno drugačiji da nisam bila uporna i otvorena za Gospodnji plan.

Jednoga dana pozvonila sam na ulazu stana i na vratima se pojavila starica. Predstavila sam se i rekla joj svrhu svojeg dolaska. “Prodajem knjigu Velika borba”, rekla sam. “Milijuni ljudi širom svijeta čitaju tu knjigu. Ako je uzmete, nećete požaliti.” Ali žena nije imala novca da je kupi.

“Ne brinite se,” odgovorila sam, “knjigu možete posuditi i pročitati je.” Dok smo razgovarale, došla je kći ove žene i rekla: “Evo vam deset tisuća bjeloruskih rubalja za vašu stvar. Nemojte nam ostavljati tu knjigu.”

“Ali ja ne uzimam novac za ‘svoju stvar’”, rekla sam. “Samo želim da vaša majka pročita ovu knjigu.” Budući da se nismo uspjele dogovoriti, nastavila sam ići od vrata do vrata skroz do zadnjeg kata. Vjerujući da žena doista želi knjigu, vratila sam se i opet pozvonila na njezina vrata. “Morate uzeti knjigu i pročitati je”, rekla sam joj.

“Ne, ne treba mi”, bila je uporna žena.

“Toliko sam željela da je pročitate”, rekla sam. Ali činilo se da moje riječi ne utječu na nju pa sam otišla. Kad sam bila u prizemlju, odjednom sam začula ženin poziv: “Stanite! Ne idite dalje. Želim tu knjigu. Molim vas da se vratite!” Žena je imala novac u ruci i bila je sretna što sada može kupiti Veliku borbu.

Meni je svejedno hoću li prodati knjigu, pokloniti je ili posuditi nekome da je čita. Znam važnost upornosti i suosjećanja prema ljudima. Zamislite samo koliko knjiga je promijenilo život svojih čitatelja dok ste čitali ovu stranicu. A sada zamislite koliko knjiga čeka da bude rašireno u svijet preko vas.

Lidia Rjabova, Bjelorusija