Upravitelji Božje milosti

7. 07. 2024.

“Imamo različite darove prema danoj nam milosti.” (Rimljanima 12,6)

Naš Gospodin odredio je da Njegova crkva treba odražavati svetu puninu i dovoljnost koje nalazimo u Njemu. Stalno dobivamo od Božjeg obilja i dijeleći ono što smo primili, trebamo pokazati svijetu Kristovu ljubav i velikodušnost. Dok je cijelo Nebo u pokretu šaljući glasnike u svaki dio zemlje da obavljaju djelo otkupljenja, Crkva živoga Boga treba također surađivati s Kristom. Mi smo udovi Njegovog duhovnog tijela. On je Glava koja upravlja svim udovima u tijelu. Isus u svojoj beskrajnoj milosti djeluje na srca ljudi, postižući duhovnu promjenu tako zadivljujuće da je i anđeli gledaju s divljenjem i radošću. Ista nesebična ljubav koja obilježava Učitelja, vidi se u karakteru i životu Njegovih pravih sljedbenika. Krist želi da postanemo dionici Njegove božanske naravi dok smo još u ovom svijetu, tako da ne odražavamo samo Njegovu slavu proslavljajući Boga, već i da nebeskim sjajem rasvijetlimo tamu u svijetu. Tako će se ispuniti Kristove riječi: “Vi ste svjetlo svijetu!” (Matej 5,14)

“Mi smo Božji suradnici”, “upravitelji mnogovrsne Božje milosti” (1. Korinćanima 3,9; 1. Petrova 4,10). Poznavanje Božje milosti, istina Njegove Riječi, ali i zemaljski darovi — vrijeme i sredstva, talenti i utjecaj — sve su to povjerena dobra od Boga koja treba upotrijebiti Njemu na slavu i na spasenje ljudima.

Gdje god se iskaže ljubav i suosjećanje, gdje god se srce trudi da pomogne bližnjima i da ih podigne, tu se otkriva djelovanje Božjeg Duha Svetoga. U najdubljem neznaboštvu, ljudi koji nisu imali nikakvo znanje o Božjem pisanom zakonu, koji čak nikada nisu ni čuli za Kristovo ime, bili su ljubazni prema Njegovim slugama i štitili ih stavljajući svoj život na kocku. Njihova djela pokazuju da je na njih utjecala božanska sila. Duh Sveti je Kristovu milost usadio u srca tih grubih ljudi i pobudio u njima suosjećanje suprotno njihovoj naravi, suprotno njihovom odgoju. “Svjetlo istinito, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na ovaj svijet” (Ivan 1,9) rasvijetlilo je i njihovu dušu i ono će, ako ga budu slijedili, povesti njihove noge u Božje kraljevstvo. (Review and Herald, 24. prosinca 1908.)