Uzdignimo Čovjeka s Golgote

5. 08. 2011.

“Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta!” (Ivan 1,29)

Načela koja nas kao radnike trebaju pokretati u Božjem djelu prihvaćena su još u danima apostola Pavla. On kaže: “Mi smo Božji suradnici” (1. Korinćanima 3,9) “što god činite, činite od sveg srca kao Gospodinu, a ne ljudima.” A Petar ohrabruje vjernike: “Ako se tko služi darom govora, neka je svjestan da govori riječi Božje! Ako se tko služi darom služenja, neka je svjestan da radi snagom koju Bog daje, da se u svemu hvali Bog po Isusu Kristu.” (1. Petrova 4,11)

Kada ova načela budu upravljala našim srcem, mi ćemo shvatiti da je ovo djelo Božje, a ne naše, da On poklanja istu pozornost svakom djeliću velike cjeline. Kad na prvom mjestu bude Krist i Njegova slava, a naše “ja” potpuno nestane u ljubavi za duše za koje je Krist umro, tada nijedan radnik neće biti toliko obuzet samo jednom granom djela i izgubiti iz vida značaj svega ostalog.

Božjom riječju smo poučeni da u ovo vrijeme više nego ikada trebamo tražiti svjetlost s Neba. Sada je vrijeme da očekujemo osvježenje od Gospodnje prisutnosti. Trebamo budno pratiti kretanje Božje Promisli, kao što je izraelska vojska pazila da “zašušti po vrhovima dudovih stabala” (2. Samuelova 5,24 — DK), što je bio određeni znak da će Nebo djelovati za njih.

Božje ime se ne može proslaviti preko pripadnika Njegovog naroda dokle god se ljudi oslanjaju na čovjeka i uzdaju u ljudsku snagu. Njihovo sadašnje stanje duhovne slabosti nastavit će se sve dok ne budu uzdizali samo Krista, i dok u poniznosti srca i s punim poštovanjem ne budu rekli kao i Ivan Krstitelj: “On mora rasti, a ja se umanjivati!” (Ivan 3,30) Rečeno mi je da Božjem narodu prenesem ove riječi: Uzdignimo Ga, uzdignimo Čovjeka s Golgote. Neka čovječanstvo ustukne kao bi svi mogli gledati samo u Onoga u kom su usredotočene sve njihove nade u vječni život. Prorok Izaija kaže: “Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.” (Izaija 9,5) Neka crkva (vjernici) i svijet uprave pogled na Otkupitelja. Uskliknimo zajedno s Ivanom Krstiteljem: “Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta!”

Izvor žive vode otvoren je za svaku žednu dušu. Bog kaže: “Ja ću izliti vodu na žednoga i potoke na sasušenu zemlju.” (Izaija 44,3 — DK) Samo onim dušama koje iskreno traže svjetlost, i radosna srca prihvaćaju svaku zraku božanskog prosvjetljenja iz Njegove svete Riječi, bit će darovana svjetlost. Preko takvih duša Bog će otkriti onu svjetlost i silu koja će osvijetliti cijelu Zemlju Njegovom slavom. (Testimonies for the Church, sv. 5, str. 726—729)