Uzdignuti Spasitelj

12. 06. 2012.

„Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut Sin Čovječji, da svatko tko vjeruje u njega ima život vječni.“ (Ivan 3,14.15)

Krist je u poniznosti započeo svoje moćno djelo uzdizanja grešnog ljudskog roda. Zaobilazeći gradove i poznata središta, On je odabrao svoj dom u skromnom i zabačenom selu Nazaretu. U tom mjestu, za koje su svi smatrali da iz njega ne može izići ništa dobro, Otkupitelj svijeta proveo je najveći dio svojega života baveći se drvodjeljskim zanatom. Njegov dom bio je među siromašnima; Njegova se obitelj nije odlikovala obrazovanjem, bogatstvom ili položajem. Dok je bio na Zemlji, On je hodio putem kojim su morali proći siromašni, zanemareni i žalosni uzimajući na sebe sve muke koje su morali podnositi potišteni. …

Židovi su se oholo hvalisali da Mesija treba doći kao kralj pobjeđujući svoje neprijatelje i gazeći neznabošce u svojem gnjevu. Međutim, Kristovo poslanje nije bilo da uzdiže muškarce i žene služeći njihovoj oholosti. On, skromni Nazarećanin, mogao je posramiti svjetovnu oholost jer je bio zapovjednik nebeskih vojski, ali je došao skromno pokazujući time da Bog nebeski ne poštuje bogatstvo, položaj ili autoritet, već da cijeni skromno, skrušeno srce oplemenjeno silom Kristove milosti. …

Krist je završio svoj život pun napora i odricanja žrtvujući se za nas. … Krist je živi Spasitelj. Danas On sjedi s desne strane Bogu kao naš Zagovornik posredujući za nas i poziva nas da pogledamo na Njega i da se spasimo. Međutim, kušač je uložio odlučne napore kako bi uklonio Isusa s našeg vidika i mi bili navedeni osloniti se na ljudsku ruku i od nje očekivati snagu i pomoć; on je tako dobro obavio svoj posao da mi, kada skrenemo svoj pogled s Isusa, u kojem je usredotočena sva naša nada u vječni život, gledamo na ljude i od njih tražimo pomoć i usmjerenje. …

I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji da je svi koje ujedu ognjene zmije mogu pogledati i živjeti, tako i Sin Čovječji treba biti uzdignut pred svijetom preko svojih slugu. Krist i to raspeti poruka je koju Bog želi da Njegovi sluge objave po cijelome svijetu. (Review and Herald, 29. rujna 1896.)