Uzdizanje Zakona

10. 06. 2024.

“Savršen je Zakon Jahvin — dušu krijepi.” (Psalam 19,8)

“Jer, zaista, kažem vam, dok opstoji nebo i zemlja”, kaže Isus, “ni jedna jota, ni jedna kovrčica slova iz Zakona sigurno neće nestati, a da se sve ne ostvari” (Matej 5,18). Svojom poslušnošću Zakonu Krist je potvrdio njegovu nepromjenjivost i dokazao da svaki Adamov sin i svaka Adamova kći mogu Njegovom milošću biti savršeno poslušni Zakonu. Na Gori je objasnio da iz Zakona neće nestati ni kovrčica slova, a da se ne ostvari sve što je povezano s ljudskim rodom i sve što je u vezi s planom spasenja. Krist ne uči da će Zakon ikad biti ukinut, nego nam usmjeruje pogled na krajnju granicu ljudskih vidika i uvjerava nas da će Zakon zadržati svoj autoritet sve dok ne stigne do te granice. To čini zato da nitko ne bi mogao pomisliti da je Njegova zadaća ukinuti propise Zakona. Sve dok postoji nebo i Zemlja, vrijedit će i sveta načela Božjeg zakona. Njegova pravednost će stajati “ko Božji vrhunci” (Psalam 36,7) i bit će izvor blagoslova iz kojega se razlijevaju blagoslovi da osvježe zemlju.

Budući da je Božji zakon savršen i stoga nepromjenjiv, nemoguće je da grešni ljudi sami zadovolje mjerila njegovih zahtjeva. Zato je Isus i došao kao naš Otkupitelj da bi, učinivši ih sudionicima u božanskoj naravi, doveo ljude u sklad s načelima zakona Neba. Kad se odreknemo svojih grijeha i prihvatimo Krista kao svojega Spasitelja, uzdižemo Zakon. Apostol Pavao pita: “Ukidamo li tako vjerom Zakon? Daleko od toga! Naprotiv, tim Zakon utvrđujemo.” (Rimljanima 3,31)

Obećanje Novoga zavjeta glasi: “Stavit ću zakone svoje u srca njihova i upisat ću ih u pamet njihovu.” (Hebrejima 10,16) Iako je sustav simbola koji su ukazivali na Krista kao na Božje Janje koje će ponijeti grijehe svijeta trebao prestati Kristovom smrću, načela pravednosti sadržana u Deset zapovijedi nepromjenjiva su kao i vječno prijestolje. Nijedna zapovijed nije bila ukinuta, nijedna jota ni kovrčica slova nije nestala. Ta načela, objavljena čovjeku još u raju kao veliki Zakon života, ostat će neizmijenjena i u obnovljenom raju. Kad Eden ponovno procvjeta na Zemlji, svi koji žive pod Suncem poštovat će Božji zakon ljubavi. (Misli s Gore blaženstava, str. 47,48)