Uzor

7. 07. 2023.

“Budite dakle nasljedovatelji Boga, kao ljubljena djeca.” (Efežanima 5,1 — Šarić)

Da su ljudi koji su živjeli prije potopa bili poslušni Božjoj riječi, ne bi stradali u vodama u vrijeme potopa. Da su Izraelci bili poslušni Božjoj riječi, On bi na njih izlio posebne blagoslove. Međutim, oni su pali zbog ugađanja apetitu i strastima. Nisu bili poslušni Božjoj riječi. Ugađanje izopačenom apetitu povelo ih je u brojne i strašne grijehe. Da su Božje zahtjeve učinili svojom najvećom brigom a svoje tjelesne potrebe stavili na drugo mjesto kad je riječ o pokoravanju Božjem izboru odgovarajuće hrane za njih, nitko od njih ne bi propao u pustinji. Bili bi utvrđeni u dobroj kanaanskoj zemlji kao svet, sretan narod koji u svim svojim plemenima ne bi imao nijednu nejaku osobu.

Spasitelj svijeta postao je grijehom za ljudski rod. Postavši čovjekova zamjena, Krist nije pokazao svoju silu kao Božji Sin, već je sebe uvrstio među sinove ljudske. Trebao je podnijeti nevolju kušnje za nas kao čovjek, u najizazovnijim prilikama, i ostaviti primjer vjere i savršenog povjerenja u svojega nebeskog Oca. Krist je znao da će Mu Otac osigurati hranu kada to bude Njemu na slavu. On u ovoj žestokoj kušnji, kada Ga je glad pritiskala preko svake mjere, nije prerano umanjio ni najmanji dio kušnje koja Mu je dodijeljena time što će upotrijebiti svoju božansku silu.

Pala ljudska bića dovedena na poravnata mjesta nisu imala silu da čine čuda u svoje ime, da se spase od boli ili muke, ili da izvojuju pobjedu nad neprijateljima. Božja je namjera bila da ispita i iskuša ljudski rod i pruži im priliku da razviju karakter često ih dovodeći u kušnje da bi ispitao njihovu vjeru i povjerenje u Njegovu ljubav i silu. Kristov život bio je savršen uzor. On je svojim primjerom i naukom poučavao ljude da se oslanjaju na Boga i da u Njega trebaju položiti svoju vjeru i čvrsto povjerenje. (Confrontation, str. 43,44)

Za razmišljanje: Isus je voljno iskusio svaki ljudski izazov i krajnost da bi mi mogao pomoći da razvijem karakter u teškim trenucima u životu. Jesam li Mu dopustio da današnji dan učini danom u kojem će izgrađivati moj karakter?