Uzor svetosti

13. 04. 2023.

“U savezu sa svima težite za spasenjem i za posvećenjem bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina.” (Hebrejima 12,14)

Ljudi na odgovornim položajima koji u Isusovo ime objavljuju Božju istinu bez duhovne energije koju daje oživljavajuća Božja sila, izvršavaju neostvarivo djelo, i ne mogu biti sigurni hoće li njihove napore pratiti uspjeh ili poraz. … Na Božje odobravanje ne nailaze velike službe i uzvišene težnje, već ljubav i posvećenje kojom se služba vrši, bila ona velika ili mala. Oluje protivljenja i neuspjeha Božja su providnost koja nas nagoni u zaklon Njegovih krila. Kada nas obavije oblak, čuje se Njegov glas: “Ostavljam vam mir; mir, i to svoj, dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje.” (Ivan 14,27)

Kristovo nastojanje da udahne Duha Svetoga u svoje učenike i pruži im mir bilo je poput nekoliko kapi pred obilnim izlijevanjem na blagdan Pedesetnice. Isus je utisnuo ovu činjenicu u svoje učenike i dok budu napredovali u djelu koje im je povjereno, potpunije će razumjeti narav svojeg rada i način na koji se Kristovo kraljevstvo treba uspostaviti na Zemlji. Bili su određeni kao Spasiteljevi svjedoci; trebali su svjedočiti o onome što su vidjeli i čuli o Njegovom uskrsnuću; trebali su ponoviti ljubazne riječi koje su sišle s Njegovih usana. Upoznali su Njegov sveti karakter; bio je poput anđela koji stoji na suncu, a ipak ne baca sjenu. Sveti rad apostola trebao je predstaviti Kristov neokaljani karakter muškarcima i ženama kao mjerilo njihovog života. Učenici su bili tako usko povezani s Uzorom svetosti da su u određenoj mjeri po karakteru postali slični Njemu i bili osposobljeni da svijetu objave Njegove naloge i primjer.

Što se više Kristov pomoćnik povezuje sa svojim Učiteljem, razmišljajući o Njegovom životu i karakteru, bit će Mu sličniji i osposobljeniji da druge uči Njegovim istinama. Svaka osobina u životu uzvišenog Uzora treba biti pomno proučena, a prisan razgovor s Njim treba voditi u molitvi žive vjere. Tako će ljudski karakter pun nedostataka biti preobražen u sliku Njegovog slavnog karaktera. Tako će se učitelj istine osposobiti da vodi duše Kristu. (The Spirit of Prophecy, sv. 3, str. 242—244)

Za razmišljanje: Koji aspekt Kristovog karaktera trebam proučavati i primijeniti u svojem životu?

 

Preporučujemo: