Uzvišeni lijek protiv grijeha

23. 01. 2023.

“Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet da sudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu.” (Ivan 3,17)

Krist je rekao svojim učenicima: “Vi ste svjetlo svijetu!” 30 (Matej 5,14) Kao što Sunce izlazi na nebu i ispunjava svijet svojim sjajem, tako i Kristovi sljedbenici trebaju širiti svjetlo istine onima koji se nalaze u tami zablude i praznovjerja. Međutim, Kristovi sljedbenici nemaju svoje svjetlo. Njih obasjava svjetlo s Neba, a oni ga onda odražavaju svijetu. …

Svjetlo života daje se u izobilju svima. Svatko tko želi može biti usmjeravan zrakama Sunca Pravednosti. Krist je uzvišeni lijek protiv grijeha. Nitko se ne može izgovarati svojim okolnostima, svojim obrazovanjem ili svojim temperamentom i to navoditi kao izgovor što živi buntovničkim načinom života i što ustaje protiv Boga. Grešnici su takvi kakvi jesu svojom slobodnom odlukom. Naš Spasitelj kaže: “Svatko tko čini zlo mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu, da se ne otkriju njegova djela.” (Ivan 3,20)

Kada budu objavljeni Božji zahtjevi, oni koji vole grijeh pokazat će svoj pravi karakter ukazujući sa zadovoljstvom na nedostatke i pogreške onih koji se izjašnjavaju kao kršćani. Njih pokreće isti duh kao i njihovog gospodara, Sotonu, koga Biblija naziva “tužiteljem naše braće” (Otkrivenje 12,10). Ako se čuje neki nepovoljan glas, kako će brzo biti uvećan i proširen od usta do usta! Koliko će se naslađivati njime kao lešinari nad truplom koje se raspada. …

Istinski kršćanin “koji radi što je pošteno dolazi k svjetlu, da bi se očitovalo da su njegova djela učinjena u Bogu” (Ivan 3,21). Njegov bogougodni život i sveti razgovori predstavljaju svakodnevno svjedočanstvo protiv grijeha i grešnika. On je živi predstavnik istine koju ispovijeda. Isus ovim iskrenim sljedbenicima kaže da se ne stidi nazvati ih braćom. Svi koji zadobiju vječni život, ovdje će pokazivati revnost i odanost Božjoj službi. … Znati svoju dužnost znači obavljati je od srca i bez straha. Oni bez obzira na posljedice slijede svjetlo koje obasjava njihov put. Bog istine na njihovoj je strani i nikada ih neće odbaciti. (Signs of the Times, 9. ožujka 1882.)

Za razmišljanje: Je li moj život svjedočanstvo za grijeh ili protiv njega? Kako mogu znati odgovor?