Uzvišeni sporazum

22. 05. 2013.

“Danas si ugovorio s Jahvom da će ti on biti Bog, a ti da ćeš ići njegovim putovima, držati njegove zakone, njegove zapovijedi i njegove uredbe i slušati njegov glas. Danas je Jahve ugovorio s tobom da ćeš ti biti njegov narod, njegova predraga svojina, kako ti je obećao, i da ćeš držati sve njegove zapovijedi.” (Ponovljeni zakon 26,17.18)

Ako želimo održati svoj zavjet s Bogom, ne smijemo Mu uskratiti svoju službu i svoja sredstva. … Svrha je svih Božjih zapovijedi da pokažu čovjekovu dužnost ne samo prema Bogu, već i prema bližnjima. U ovom završnom vremenu svjetske povijesti, ne smijemo, zbog urođene sebičnosti svojeg srca, sumnjati ili dovoditi u pitanje Božje pravo da postavlja te zahtjeve, jer ćemo inače prevariti sebe i uskratiti svojoj duši najveće blagoslove Njegove milosti. Srce, um i duša trebaju se stopiti s Božjom voljom. Tada će savez, načinjen po savjetu Beskrajne mudrosti, proglašen kao važeći silom i autoritetom Kralja nad kraljevima i Gospodara nad gospodarima, djelovati na naše zadovoljstvo. … Bit će nam dovoljno što je On rekao da će poslušnost Njegovim pravilima i zakonima donijeti život i blagostanje Njegovom narodu.
Blagoslovi Božjeg saveza obostrani su. … Bog će prihvatiti one koji žele raditi na proslavljanju Njegovog imena. … Njegov narod koji drži Njegove zapovijedi, uzdizat će Boga da bi i On njega uzdigao “čašću, imenom i slavom nad sve narode koje je stvorio; i ti ćeš biti narod posvećen Jahvi, Bogu svome, kako ti je rekao” (Ponovljeni zakon 26,19).
Svojim kršteničkim zavjetom mi smo se obećali Bogu i svečano priznali Gospodina Boga kao svojeg Vladara. Mi smo zapravo dali svečanu prisegu u ime Oca, Sina i Svetoga Duha da će od tog trenutka naš život biti sjedinjen sa životom te tri velike sile, da će život kojim ćemo živjeti u tijelu proteći u iskrenoj poslušnosti Božjem svetom zakonu. Mi smo proglasili da smo mrtvi, da je naš život sakriven s Kristom u Bogu, da ćemo odsad hoditi s Njim u novini života, kao muškarci i žene koji su stekli iskustvo novorođenja. Mi smo priznali Božji savez koji je učinio s nama i obvezali se da ćemo tražiti ono što je gore, gdje Krist sjedi s desne strane Bogu. Svojim ispovijedanjem vjere priznali smo Gospodina kao svojeg Boga i zavjetovali se da ćemo poštovati Njegove zapovijedi. (MS 67, 1907.)