Vaš najvažniji posao

6. 05. 2024.

“Jahve, zorom glas mi već čuješ.” (Psalam 5,4)

Vjerom ste postali Kristovi i vjerom trebate rasti u Njemu — dajući i uzimajući. Da biste se predali Njemu i bili poslušni svim Njegovim zahtjevima, trebate dati sve: svoje srce, svoju volju, svoju službu. Vi morate i uzeti sve: puninu svih blagoslova — Krista, da stanuje u vašem srcu, da bude vaša snaga, vaša pravednost, vaš vječni Pomoćnik i da vam daruje snagu da biste bili poslušni.

Posvetite se Bogu ujutro i neka vam to bude prvi posao. Molite se: “Uzmi me, o Gospodine, da potpuno budem Tvoj! Sve svoje planove stavljam pred Tvoje noge. Upotrijebi me danas u svojoj službi. Budi sa mnom i neka se cijelo moje djelo obavlja u tebi!” Tako treba biti svakog dana. Svakog jutra posvećujte se Bogu za taj dan. Iznesite Mu sve svoje planove da Njegova providnost pokaže treba li ih ostvariti ili odbaciti. I tako ćete, iz dana u dan, svoj život predavati u Božje ruke; tako će se vaš život oblikovati i postajati sve sličniji Kristovu.

Život u Kristu život je pun spokoja. Možda u njemu neće biti zanosa osjećaja, ali će biti stalnog spokojnog povjerenja. Vi se ne uzdate u sebe, već u Krista! Vaša je slabost sjedinjena s Njegovom snagom, vaše neznanje s Njegovom mudrošću, vaša krhkost s Njegovom izdržljivošću. Ne trebate gledati na sebe, ne trebate se baviti sobom — gledajte na Krista! Neka se vaše misli bave Njegovom ljubavlju, ljepotom i savršenstvom Njegova karaktera. Krist u svojemu samoodricanju, Krist u svojemu poniženju, Krist u svojoj čistoći i svetosti, Krist u svojoj neusporedivoj ljubavi — to je tema o kojoj treba razmišljati vaša duša. Ljubeći Njega, oponašajući Ga, potpuno se oslanjajući na Njega, preobrazit ćete se i postati slični Njemu.

Isus kaže: “Ostanite u meni!” (Ivan 15,4) Te riječi sadrže misao o odmoru, postojanosti i povjerenju. On ponovno poziva: “Dođite k meni … i ja ću vas okrijepiti.” (Matej 11,28.29) Psalmistove riječi izražavaju istu misao: “Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj.” (Psalam 37,7) … Taj odmor nije u neaktivnosti, jer je u Spasiteljevu pozivu obećanje o odmoru povezano s pozivom na rad: “Uzmite jaram moj na se. … Tako ćete naći pokoj svojim dušama.” (Matej 11,29) Srce koje najpotpunije počiva u Kristu bit će najozbiljnije i najmarljivije u radu za Njega. (Put Kristu, str. 72—74)