Veliki Branitelj

11. 07. 2023.

“Do sada niste ništa u moje ime molili. Molite i primit ćete da vaša radost bude potpuna!” (Ivan 16,24)

Božje želje i namjere koje ima s nama bezgranične su. Najviše nas privlači prijestolje milosti jer je na njemu Onaj koji nam dopušta da Ga nazovemo svojim Ocem. Ali Bog ne smatra načelo spasenja savršenim samo zato što je preko njega izrazio svoju ljubav, već zato što je na svoj žrtvenik stavio Posrednika obučena u našu narav. Kao naš Posrednik, Njegov je posao da nas izvede pred Boga kao Njegove sinove i kćeri. Krist posreduje za one koji su Ga prihvatili. Zahvaljujući svojim zaslugama, daje im silu da postanu članovi kraljevske obitelji, djeca nebeskog Kralja. A Otac pokazuje svoju beskonačnu ljubav prema Kristu koji je platio otkup za nas svojom krvlju, primajući i pozdravljajući dobrodošlicom Kristove prijatelje kao svoje prijatelje. Zadovoljan je učinjenim pomirenjem. Proslavljen je utjelovljenjem, životom, smrću i posredovanjem svojega Sina.

Čim se Božje dijete približi prijestolju milosrđa, ono postaje štićenik velikog Branitelja. Kod prvog pokajanja i prve molbe za oprost Krist preuzima njegov slučaj i smatra ga svojim iznoseći pred Oca molbu kao svoju vlastitu.

Kada Krist posreduje za nas, Otac nam otvara sva blaga svoje milosti da uživamo u njima i da ih prenesemo drugima. “Tražite u moje ime”, kaže Krist. “Ne kažem da ću moliti Oca za vas, jer vas Otac ljubi zato što je ljubio mene. Obraćajte Mu se u moje ime. Ono će dati djelotvornost vašim molitvama i Otac će vam dati bogatstvo svoje milosti; zbog toga ‘ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna’ (Ivan 16,24).”

Bog želi da Njegova poslušna djeca uvijek primaju Njegove blagoslove i dolaze pred Njega s hvalom i zahvaljivanjem. Bog je izvor života i snage. On od pustinje može učiniti plodno tlo za one koji vrše Njegove zapovijedi, jer je to na čast Njegovom imenu. Bog je toliko učinio za svoj izabrani narod da bi Mu svako srce trebalo zahvaljivati; zato je žalostan kad Mu se tako malo zahvaljuje. (Svjedočanstva za Crkvu, sv. 6, str. 314,315)

Za razmišljanje: Koje blagoslove Bog ima za mene koje tek trebam zatražiti?