Veliki Kralj

25. 09. 2023.

“On će biti velik i zvat će se Sin Previšnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova.” (Luka 1,32)

Svoj karakter trebamo usporediti s nepogrešivim mjerilom Božjeg zakona. Da bismo to učinili, moramo istraživati Pisma, mjeriti svoja postignuća Božjom riječju. Kristovom milošću moguće je ostvariti najviša postignuća u karakteru; jer um i srce svake duše izložene utjecaju Božjeg Duha koji oblikuje mogu biti preobraženi. Da bismo sagledali svoje stanje, moramo proučavati Bibliju i bdjeti u molitvi. Apostol kaže: “Sami sebe istražite! Ili ne poznajete sebe — ta Krist je u vama. Ako ne, pokazujete se nevaljanima.” (2. Korinćanima 13,5) Neka oni koji su u neznanju ne ostanu u neznanju. Oni ne mogu ostati neuki i upoznati Božji um. Trebaju gledati u križ na Golgoti i ocijeniti vrijednost duše na osnovi vrijednosti žrtve koja je tamo prinesena. Isus kaže vjernicima: “Jer vi ste mi svjedoci.” (Izaija 43,10) Vi ste “Božji suradnici” (1. Korinćanima 3,9). Budući da je ovo istina, koliko ozbiljno svi trebaju nastojati upotrijebiti svaku sposobnost da poboljšaju prilike i postanu uspješni. “U revnosti ne budite lijeni, u duhu budite gorljivi — Gospodinu služite.” (Rimljanima 12,11 — Varaždinska Biblija)

Svaki talenat darovan ljudima treba biti upotrijebljen za stjecanje još veće vrijednosti, i sav dobitak mora se vratiti Bogu. Ako postoje određene manjkavosti u vašem ponašanju, glasu ili obrazovanju, ne morate uvijek ostati u tom stanju. Morate stalno nastojati postići viša mjerila u obrazovanju i u vjerskom iskustvu kako biste postali učitelji dobrih stvari. Kao sluge Velikog Kralja trebate shvatiti da ste obvezni unaprijediti sebe promatranjem, proučavanjem i zajednicom s Bogom. Božja riječ može vas učiniti mudrim, voditi vas i učiniti savršenima u Kristu. Blaženi Spasitelj bio je besprijekorni uzor u koji se svi Njegovi sljedbenici trebaju ugledati. Prednost je Božjeg djeteta da razumije duhovna pitanja, da može mudro upravljati onim što mu je povjereno kao dužnost. (Fundamentals of Christian Education, str. 214)

Za razmišljanje: Da sam se ugledao na Krista u razvoju svakog talenta koji mi je Bog dao, kako bi to promijenilo moj osobni i profesionalni život?