Veliki Liječnik ljudske bijede

11. 12. 2023.

“Duh i zaručnica vele: ‘Dođi!’ Tko čuje, neka rekne: ‘Dođi!’ Tko je žedan, neka dođe; tko želi, neka badava uzme vode života!” (Otkrivenje 22,17)

“Ja, Isus, poslah svoga anđela da vam posvjedoči ovo o crkvama. Ja sam Izdanak i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica! Duh i zaručnica vele: ‘Dođi!’ Tko čuje, neka rekne: ‘Dođi!’ Tko je žedan, neka dođe; tko želi, neka badava uzme vode života!” (Otkrivenje 22,16.17)

Ovo je vaš posao — voditi duše k izvoru žive vode. Svi koji čuvaju istinu u svojem srcu kao živo načelo, sveprožimajući utjecaj, moći će iznijeti živo svjedočanstvo onima koji su u tami zablude. Zahvaljujem Bogu što postoji vječni Duh koji nas može uputiti u svaku istinu. Ali to trebamo prenijeti drugima, a ne čuvati samo za sebe. S ovim Duhom koji će nas uputiti u svaku istinu, moraju biti upoznati drugi, i tada će uputiti i njih. Riječ, dragocjenu Riječ treba jesti kao tijelo Božjeg Sina. Nemojmo biti ravnodušni i mlaki u svojem svjedočenju.

Umjesto da njegujemo sumnju, jačajmo vjeru svakom riječju, stavom i djelom. Obznanimo da imamo živog Spasitelja, stvarni, duhovni život koji trebamo primiti i objaviti drugima. Uputite one koji sada stoje na živom pijesku da postave svoja stopala na čvrstu stijenu. Ima duša koje treba ponovno oživiti. Mnogi trebaju primiti radost spasenja u svoju dušu. Griješili su, nisu izgrađivali pravi karakter; ali Bog će obnoviti njihovu radost, radost svojih pomazanika. To će im pružiti uspjeh, sreću i posvećeno uvjerenje, živo svjedočanstvo. Recite nevoljnima i klonulima koji su sišli s prave staze da ne očajavaju. Moguće je ozdravljenje, očišćenje svake duše koja dolazi k Kristu. …

U trenucima kada se oblaci nadviju nad dušu, Krist nije daleko od nas. Komu ćemo poći ako ne Onomu koji je ponio naše grijehe, velikom Liječniku ljudske bijede? “Ti imaš riječi vječnoga života.” (Ivan 6,68) Radost čeka sve koji polože svoje povjerenje u Njega i pokažu vjeru koja djeluje ljubavlju i čisti dušu. Isus kaže: “Da radost moja bude u vama te da radost vaša bude potpuna!” (Ivan 15,11) “Bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu.” (Hebrejima 11,6 — SHP) Uzetost je Božjoj djeci oduzela duhovne živce i mišiće. Ustanite sada, upravo sada, bez odgađanja. (Letter 93, 1896.)

Za razmišljanje: Da li svaka moja riječ, stav i djelo jača moju vjeru?