Veliki Misionar

26. 03. 2023.

“Da, Sin Čovječji došao je da traži i spasi što je izgubljeno.” (Luka 19,10)

Neka svaki iskreni kršćanin koji je u dodiru s našim školskim ustanovama donese odluku da će biti vjerni sluga u Kristovom djelu i pomoći svakom učeniku da bude vjeran, čist i svet u životu. Neka svatko tko voli Boga traži one koji još uvijek nisu priznali Krista. Oni svakoga dana mogu vršiti tihi utjecaj uz molitvu i surađivati s Isusom Kristom, Velikim Misionarom, u našem svijetu. Neka svaka duša — muškarac, žena i mlada osoba — napreduje u izvrsnosti karaktera i posvećenju, u čistoći i svetosti, i živi s očima uprtim jedino u Božju slavu, kako neprijatelji naše vjere ne bi izvojevali pobjedu. Neka u našoj svetoj vjeri vlada takva povezanost da naš zajednički utjecaj bude u potpunosti na Gospodnjoj strani i da djeluje na promjenu onih s kojima smo povezani. Neka se vidi da imate živu zajednicu s Bogom i da s ljubavlju ukazujete na Učiteljevu slavu, nastojeći u sebi njegovati svaku ljepotu karaktera kojom možete iskazati štovanje Onome koji je dao svoj život za vas. Neka Kristova ljubav izlije snažnu silu i druge dovede na stazu kojom hoda Gospodnji otkupljeni narod. Kada učenici u našim školama nauče voljeti Božju volju, oni će uvidjeti da je to nije teško.

Ako učenici uoče karakterne nedostatke u drugima, neka budu zahvalni što su zapazili te nedostatke jer se na taj način mogu sačuvati od njih. Vi ćete, bez sumnje, vidjeti osobe koje se ne uče Kristovoj krotkosti i poniznosti, već se razmeću i uobražene su, tašte i okrenute svijetu. Jedini lijek za takve jest da gledaju u Isusa jer će proučavajući Njegov karakter prezreti sve što je ništavno i isprazno, slabo i zlo. Kristov karakter odlikuje se podnošenjem, strpljenjem, dobrotom, milošću i besprimjernom ljubavlju. Promatrajući takav karakter, uzdići će se iznad tričavih stvari koje su ih oblikovale i učinile nesvetima i odbojnima. Oni će reći: “S ljudima opakim ja ne sjedim i ne svraćam podlima.” (Psalam 26,4) Shvatit će da će onaj tko se druži “s mudrima postati mudar, a tko se drži bezumnika, postaje opak” (Izreke 13,20). (Review and Herald, 16. siječnja 1894.)

Za razmišljanje: Što za mene znači biti ambiciozan kad je Učiteljeva slava u pitanju?

 

Preporučujemo: