Veliki misionski Radnik

6. 03. 2023.

“Jer ne siđoh s neba da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla.” (Ivan 6,38)

Najveća potreba svijeta jesu posvećeni napori u spašavanju duša. Krist želi obiljem svoje snage tako ojačati svoj narod da preko njegovih pripadnika cijeli svijet bude obuhvaćen atmosferom Njegove milosti. Kada se Njegov narod cijelim svojim srcem preda Bogu hodeći pred Njim u poniznosti i vjeri, On će preko njih izvršiti svoju vječnu namjeru osposobljavajući ih da skladno rade dok objavljuju svijetu istinu kakva je u Isusu. On će upotrijebiti sve, muškarce, žene i djecu, kako bi obasjao svijet svjetlom i okupio narod koji će biti vjeran Njegovim zapovijedima.

“Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16) Spasenje duša bilo je veliki cilj radi kojega je Krist žrtvovao svoju kraljevsku odoru i kraljevsku krunu, nebesku slavu, štovanje anđela, odložio svoje božanstvo, došao na Zemlju i patio s ljudskim rodom. Onaj tko je preobražen u Kristovo obličje, onaj tko gaji duh velikog misionskog Radnika, ispunjen je željom da odnese vijest o spasenju u daleke krajeve onima koji ne poznaju Spasitelja. On svoje vrijeme, snagu, sredstva i utjecaj posvećuje spašavanju duša. Koristi i najmanju sposobnost u naporu da osvoji duše za Krista. Žrtva prinesena na križu na Golgoti nadahnjuje ga da uloži neumorne napore i pokaže nepokolebljivu revnost. Njegova odluka glasi: “Neće mi dosaditi, niti ću se umoriti.” Svojim dosljednim životom privlači Spasitelju one koji su u njegovom okruženju.

Oni koji posvete svoj život kršćanskoj službi, znaju što znači istinska radost. Njihovi interesi i njihove molitve sežu daleko izvan njih. Oni sami rastu dok se pokušavaju približiti drugima. Upoznaju se s najvećim planovima, najuzbudljivijim pothvatima; i kako da ne dožive rast kada postaju posrednici svjetla i blagoslova? Sve se više poistovjećuju s Kristom u Njegovim planovima. U njima ne može zavladati duhovna zamrlost. Sebična nastojanja i koristoljubivost bivaju ukoreni stalnim dodirom sa značajnim interesima koji pripadaju uzvišenim i svetim težnjama. (Review and Herald, 21. studenoga 1907.)

Za razmišljanje: Kako svojim darovima mogu pomoći drugima da budu spašeni?

 

Preporučujemo: