Veliki Posrednik

27. 09. 2023.

“Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata.” (Otkrivenje 3,18)

Neka se svakom vjerniku u našim crkvama postavi važno pitanje: Kako stojim pred Bogom kao onaj koji sebe naziva Kristovim sljedbenikom? Obasjava li moje svjetlo svijet jasnim, neprekidnim sjajem? Jesmo li kao narod koji se zavjetovao da će biti posvećen Bogu sačuvali zajednicu s Izvorom svjetla? Zar nisu znaci propadanja i slabljenja bolno vidljivi među kršćanskim crkvama? Duhovna smrt nastupila je kod mnogih koji trebaju biti primjeri revnosti, čistoće i posvećenja. Njihova djela govore glasnije od njihovih riječi, i svjedoče o činjenici da je neka sila presjekla uže koje ih je čvrsto držalo za vječnu Stijenu pa sada plove bez karte i kompasa.

Vjerni Svjedok želi popraviti opasne prilike u kojima se Njegov takozvani narod našao i kaže: “Ali imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio. Prema tome, sjeti se odakle si pao, obrati se i opet počni činiti prva djela! Inače, ako se ne obratiš, doći ću k tebi i ukloniti tvoj svijećnjak s njegova položaja.” (Otkrivenje 2,4.5) Krist će se prestati zauzimati za imena onih koji se više ne obraćaju Njemu i ne čine prva djela, i neće više posredovati za njih pred Ocem. … Ipak, slučaj onih koji su ukoreni nije beznadan; nije izvan sile velikog Posrednika. On kaže: “Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata, da se obogatiš, i da se obučeš u bijele haljine, i da sakriješ svoju sramotnu golotinju, zatim pomasti da pomažeš svoje oči da bi vidio.” (Otkrivenje 3,18) Iako su oni koji se izjašnjavaju kao Kristovi sljedbenici u žalosnom stanju, još uvijek nisu u tako očajnom tjesnacu kao što su bile lude djevice čije su se svjetiljke ugasile, a nisu imale vremena dopuniti svoje posude uljem. Kada je Zaručnik došao, one koje su bile spremne ušle su s Njim na svadbu; ali kada su stigle lude djevice, vrata su bila zatvorena, zakasnile su i nisu ušle. Međutim, savjet Vjernog Svjedoka ne odnosi se na one koji su mlaki kao da se nalaze u beznadnom stanju. Njihovo se stanje još može popraviti, i zato je poruka Laodiceji puna ohrabrenja; jer crkva koja je zapala u grijeh može još uvijek kupiti zlato vjere i ljubavi, još može dobiti bijele haljine Kristove pravednosti. (Review and Herald, 28. kolovoza 1894.)

Za razmišljanje: Poznajem li pravo duhovno stanje svoje duše?