Veliki Trgovac duhovnih blaga

21. 07. 2023.

“O dubino bogatstva, mudrosti i znanja Božjega!” (Rimljanima 11,33)

Pobjeda će biti darovana svima koji su odani i nepokolebljivi u svojoj vjernosti djelu istine. “Blago čovjeku koji odolijeva kušnji, jer će, kad se pokaže prokušanim, primiti vijenac — život koji je Bog obećao onima koji ga ljube!” (Jakov 1,12) Pitanje glasi: Jesmo li mi vjerni upravitelji kojima je povjerena posljednja poruka milosti koju treba objaviti svijetu, poruka koja odlučuje o njegovoj vječnoj sudbini? Ispitujemo li pomno sebe da vidimo kakvim smo duhom ispunjeni? Je li naš trajni cilj da prikažemo istinu kakva je u Isusu, ili je oblikuju karakteristike ljudskih radnika? Hoće li plamen posljednjeg ognja uništiti naš rad?

Vjernost, potpuna odanost Bogu, važna je sada za svakog radnika ako želimo primiti blagoslov od Krista: “Dobro, valjani i vjerni slugo!” (Matej 25,23) Opomena koju je Timotejev evanđeoski otac uputio glasila je: “Pazi na samog sebe i na nauku!” (1. Timoteju 4,16) Značajno je pitanje: Kako ćemo dočekati budućnost? Naša je jedina sigurnost da svaki dan radimo, bdijemo i čekamo, svakog se trenutka oslanjajući na snagu Onoga koji je bio mrtav i ponovno živi, koji živi zauvijek. Moramo čuvati svaki svoj korak; dok napredujemo, naš hod mora biti čvrst jer se jedino tako možemo kretati sigurno.

Međutim, ima mnogo Laodicejaca koji žive u duhovnoj samoobmani. Odijevaju se u odjeću svoje pravednosti misleći da su bogati, da obiluju dobrima i da im ništa nije potrebno, a svakodnevno trebaju učiti od Isusa Njegovu krotkost i poniznost ili će u protivnom osiromašiti, a cijeli život pretvorit će se u laž. Zar nećemo mi koji nosimo posljednju poruku milosti grešnom svijetu predstavljati Isusa u čistoći i samoodricanju, kako bi riječ nadahnuta Božjim Duhom Svetim odjeknula s ljudskih usana: “Otvorite vrata svojega srca i pustite Isusa da uđe?” Veliki Trgovac duhovnih blaga poziva vas na priznanje. On kaže: “Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata, da se obogatiš, i da se obučeš u bijele haljine, i da sakriješ svoju sramotnu golotinju, zatim pomasti da pomažeš svoje oči da bi vidio.” (Otkrivenje 3,18) (Letter 66, 1894.)

Za razmišljanje: Koja mi je duhovna bogatstva Isus darovao?