Veliki Zapovjednik na Nebu i Zemlji

1. 05. 2023.

“Kad neprijatelj navali kao bujica, Duh Gospodnji nagnat će ga u bijeg.” (Izaija 59,19 — Varaždinska Biblija)

Pokazano mi je da je Božji pravi narod sol zemlji i svjetlo  svijetu. Bog od njega zahtijeva da stalno napreduje u spoznavanju istine na putu svetosti. Onda će prepoznati približavanje Sotone i u Isusovoj snazi mu se oduprijeti. Sotona će pozvati u pomoć legije svojih anđela da se usprotive napredovanju samo jedne duše i, ako je moguće, iščupaju je iz Kristove ruke.

Vidjela sam zle anđele kako se bore za duše i Božje anđele kako im se odupiru. … Zli anđeli su kvarili ozračje svojim otrovnim utjecajem i gomilali se oko ovih duša kako bi omamili njihovu osjetljivost. Sveti anđeli su zabrinuto pazili i čekali da otjeraju Sotoninu vojsku. Ali posao dobrih anđela nije da upravljaju umom ljudi protiv njihove volje. Ako je prepuste neprijatelju i ne učine napor da mu se odupru, Božji anđeli ne mogu učiniti ništa drugo nego zadržavati Sotonine snage da ih ne unište dok oni koji su u opasnosti ne dobiju više svjetla i potaknu ih da ustanu i potraže pomoć s Neba. Isus neće slati svete anđele da oslobode one koji ne ulažu napor da si sami pomognu.

Ako Sotona vidi da je u opasnosti gubitak jedne duše, on će je pokušati zadržati svim silama. A kad pojedinac postane svjestan opasnosti i s uznemirenošću i žarom traži snagu od Isusa, Sotona se boji da će izgubiti svojeg zarobljenika pa poziva u pomoć pojačanje svojih anđela kako bi okružili jadnu dušu i oko nje postavili zid tame da do nje ne dopre nebesko svjetlo. Ali ako osoba koja je u opasnosti ustraje i u svojoj se bespomoćnosti pozove na zasluge Kristove krvi, naš Spasitelj čuje ozbiljnu molitvu vjere i šalje pojačanje anđela koji su jaki u sili da je izbave. … Na zvuk žarke molitve čitava Sotonina vojska dršće. … A kad anđeli, jaki u sili, obučeni u nebesku vojnu opremu dođu u pomoć slaboj, progonjenoj duši, Sotona i njegove snage se povlače, svjesni da su izgubili bitku. … I premda se mrze i međusobno ratuju, oni se koriste svakom prigodom da ostvare zajednički interes. … Ali veliki Zapovjednik na Nebu i Zemlji ograničio je Sotoninu silu. (Svjedočanstva za Crkvu, sv. 1, str. 301,302)

Za razmišljanje: Jesam li sve svoje snage uložio u borbi sa Sotonom? Kako mu odolijevam?