Veliko ispunjenje

21. 05. 2023.

“Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta!” (Ivan 1,29)

Kad bi Kristovi sljedbenici vjerovali Njegovoj riječi i provodili je u životu, ne bi bilo znanja u svijetu prirode koje oni ne bi mogli shvatiti i ocijeniti. I to je jedini način da se istina prenese drugima. Prirodne znanosti riznica su iz koje svaki učenik u Kristovoj školi treba crpsti znanje. Dok budemo razmišljali o ljepotama prirode, dok budemo proučavali pouke koje nam ona pruža preko obrađivanja zemlje, rasta drveća, preko svih čuda na zemlji, u moru i u zraku, mi ćemo istinu shvatiti na potpuno nov način. I tajne povezane s Božjim postupanjem prema ljudima, dubina Njegove mudrosti i sudova koji se vide u životu čovjeka — sve će se to pokazati kao riznica bogato napunjena blagom.

Znanje o Bogu najjasnije je otkriveno grešnom čovjeku upravo u pisanoj Riječi. To je riznica nedokučivog Kristovog bogatstva.

Božja riječ obuhvaća knjige Starog kao i Novog zavjeta. Jedno nije potpuno bez drugoga. Krist je objavio da su istine Starog zavjeta isto tako dragocjene kao i istine Novoga. Krist je bio isto toliko Otkupitelj čovjeka u početku povijesti svijeta kao što je sada. Prije nego što je svoju božansku narav odjenuo u čovjekovu i došao na ovaj svijet, evanđeoska poruka bila je objavljena Adamu, Šetu, Henoku, Metušalahu i Noi. Ovu su vijest objavljivali Abraham u Kanaanu i Lot u Sodomi, a vjerni glasnici iz naraštaja u naraštaj najavljivali su dolazak Obećanoga. Obrede hebrejskog vjerskog sustava ustanovio je sâm Krist. On je bio temelj njihovog sustava prinošenja žrtava, Veliko ispunjenje (lik) svih njihovih vjerskih obreda. Krv, prolijevana kad su bile prinošene žrtve, ukazivala je na Žrtvu Božjeg Janjeta. Sve simboličke žrtve ispunile su se u Njemu.

Krist, kao što se pokazao patrijarsima, kao što je simbolički prikazivan službom prinošenja žrtava, opisan u Zakonu, i objavljen u proročkim spisima, predstavlja bogatstvo Starog zavjeta. Krist u svojem životu, svojoj smrti i u svojem uskrsnuću, Krist kakvim ga je očitovao Duh Sveti predstavlja blago Novog zavjeta. Naš Spasitelj, odsjaj slave svojeg Oca, istodobno je i Staro i Novo. (Isusove usporedbe, str. 81,82)

Za razmišljanje: Jesam li više privučen Isusu iz Novog zavjeta nego Isusu pretkazanom u Starom? Kako mogu još više cijeniti Veliko ispunjenje Starog zavjeta?