Veliko Središte iz kojeg zrači slava

11. 06. 2023.

“Ja sam svjetlo svijeta.” (Ivan 8,12)

Proročkim okom Krist je prelazio preko prizora koji će se dogoditi u Njegovom posljednjem velikom sukobu. Znao je da će cijelo Nebo slaviti pobjedu kad bude uzviknuo: “Svrši se!” Do Njegova uha dopirala je glazba i pobjednički uzvici iz nebeskih dvorova. Znao je da će se tada oglasiti posmrtno zvono sotonskom carstvu. …

Krist se radovao što za svoje sljedbenike može učiniti više no što mogu tražiti ili zamisliti. Govorio je s čvrstim pouzdanjem, znajući da je veličanstvena odluka donesena prije no što je svijet stvoren. Znao je da će istina, naoružana svemoćnom silom Duha Svetoga, pobijediti u borbi sa zlom i da će krvlju umrljana zastava pobjedonosno zalepršati iznad Njegovih sljedbenika. …

“Ovo vam rekoh”, rekao je, “da u meni mir imate. U svijetu ćete imati patnju. Ali, ohrabrite se; ja sam pobijedio svijet!” Krist nije doživio neuspjeh niti je bio obeshrabren, pa Njegovi sljedbenici trebaju pokazati vjeru iste ustrajne naravi. Oni trebaju živjeti kao što je On živio i raditi kao što je On radio, jer oni ovise o Njemu kao velikom Predstojniku. Moraju posjedovati hrabrost, snagu i ustrajnost. Premda očite nemogućnosti priječe njihov put, Njegovom milošću moraju ići naprijed. Umjesto da se žale na poteškoće, pozvani su ih savladati. … Njegova je namjera da imaju najviši utjecaj u svemiru koji proistječe iz izvora svake sile. Oni trebaju imati silu da se odupru zlu, silu koju neće savladati ni zemlja, ni smrt, ni pakao, silu koja će ih pripremiti da pobijede kao što je Krist pobijedio.

Kristova je namjera da se u Njegovoj crkvi na Zemlji pokaže nebeski red, nebeska zamisao upravljanja, nebeski božanski sklad. Tako će se On proslaviti u svom narodu. Preko njih će Sunce Pravednosti zasjati nepomućenim sjajem ovom svijetu. Krist je svojoj Crkvi dao izobilne darove, da bi mogao primiti veliki dobitak slave od svog izbavljenog, otkupljenog vlasništva. On je svom narodu podario mogućnosti i blagoslove da bi mogao predstaviti Onoga koji sve ima u punini. Crkva obdarena Kristovom pravednošću Njegova je riznica u kojoj se u punini i konačnom prikazu trebaju pojaviti plodovi Njegove milosti, Njegove blagodati i Njegove ljubavi. U čistoći i savršenstvu svog naroda, Krist vidi nagradu za svoje poniženje i dodatak svojoj slavi — Krist, veliko Središte iz kojeg zrači sva slava. (Isusov život, str. 564,565)

Za razmišljanje: Kako Isus otkriva slavu u mojem životu?