Jutarnji stih

Velikodušno dajemo za širenje Radosne vijesti

„Časti Gospoda svojim imanjem i prvinama svega prihoda svojega.“ (Izreke 3,9 – Varaždinska Biblija)

Zar ti nisi Božji izabranik da budeš časna posuda, da prenosiš svjetlo i istinu onima koji su u zabludi i tami? Spasonosna je vijest istine došla k tebi i ako si primio Kristovog Duha, bit ćeš pun ljubavi prema dušama koje su u opasnosti. (The Youth’s Instructor, 29. lipnja 1893.)

Ljudi će prijeći zemlje i mora da bi stekli zemaljske dobitke, podnosit će odricanja i patnje da bi postigli svoj cilj; a ipak će se odvratiti od nebeskih privlačnosti i prezreti vječna blaga. Siromašni, kad se usporede s drugima, obično najviše prilažu za podupiranje Božjeg djela. Oni su velikodušni u malome. Oni su osnažili svoju velikodušnost stalnim davanjem. Kad izdaci pritisnu sa svih strana njihov dohodak, njihova želja za zemaljskim bogatstvom nema mjesta ni prilike ojačati. Ali mnogi, kada počnu sabirati zemaljska blaga, odmah izračunavaju koliko će im vremena biti potrebno da prikupe određenu svotu. U svojoj žurbi da nagomilaju bogatstvo za sebe, ostaju siromašni pred Bogom. (Review and Herald, 15. prosinca 1874.)

Bez obzira na životni poziv kojim se bavimo, naš cilj treba biti da svoj posao obavljamo tako da proslavimo Boga. Sve što steknemo trebamo smatrati kapitalom koji trebamo uložiti u nebesku banku. Treba postati naša radost da sredstva, vrijeme i sposobnosti posvetimo zadobivanju duša za Krista, da svjetlo uputimo onima koji sjede u tami. (The Youth’s Instructor, 29. lipnja 1893.)

Gospodin je tako uredio da širenje svjetla i istine svijetom ovisi o naporima i prinosima onih koji su sudionici božanskih darova. On je mogao anđele učiniti predstavnicima svoje istine. Mogao je vlastitim glasom obznaniti svoju volju, kao što ju je objavio na Sinaju, ali On je u svojoj bezgraničnoj ljubavi i mudrosti pozvao ljude da postanu Njegovi suradnici tako što ih je izabrao da obave ovaj posao. (Patrijarsi i proroci, str. 442)

 

Preporučujemo: