Video intervju sa zastupnicima JUK-a na GK

Generalna-2015 16. 07. 2015.

Pogledajte intervju sa zastupnicima JUK-a na Generalnoj konferenciji.