Video intervju zastupnika JUK-a

Generalna-2015 7. 07. 2015.

Video intervju našeg ‘novinara’ Igora Lorencina sa zasjedanja Generalne konferencije u San Antoniju.
Igor je dvojicu naših zastupnika, Darija Kovačevića i Miroslava Vukmanića upitao:

  • Kakvi su dojmovi o radnom, zastupničkom dijelu
    zasjedanja konferencije?
  • Što misle o diskusiji koja je bila za vrijeme
    oblikovanja crkvenog pravilnika i vjerovanja?
  • Kakva su očekivanja od zastupnika konferencije?