Vijesti

Sve objave


Ezekiel 35

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo "Ezekiel 35".…

Pročitaj više

Duh Sveti oživljava

„Duh je onaj koji oživljava, a tijelo ne vrijedi ništa. Riječi koje sam vam ja rekao jesu Duh i živo…

Pročitaj više

Ezekiel 34

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo "Ezekiel 34".…

Pročitaj više

On daje plod Duha

„Jer plod je Duha u svakoj dobroti i pravednosti i istini. „ (Efežanima 5,9 - Varaždinska Biblija)…

Pročitaj više

Ezekiel 33

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo "Ezekiel 33".…

Pročitaj više

On donosi mudrost i razbor

„Na njemu će počivati Duh Gospodnji, Duh mudrosti i razbora, Duh savjeta i sile, Duh spoznaje i stra…

Pročitaj više

Ezekiel 32

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo "Ezekiel 32".…

Pročitaj više

On nas poučava

„Što se vas tiče, pomazanje koje ste od njega primili ostaje u vama, i nemate potrebe da vas tko uči…

Pročitaj više

Ezekiel 31

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo "Ezekiel 31".…

Pročitaj više

On nas uvodi u svu istinu

„A kada dođe on, Duh Istine, uvest će vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, već će govorit…

Pročitaj više