Vijesti

Sve objave


1. Ljetopisa 3

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo "1. Ljetopisa 3"…

Pročitaj više

Vjeruj u Boga

“Jahve je sa mnom, i ja ne strahujem: što mi tko može?” (Psalam 118,6) Dragi brate ... znam da si…

Pročitaj više

1. Ljetopisa 2

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo "1. Ljetopisa 2"…

Pročitaj više

Aktivan vjernik

“Odgovori mu Isus: ‘Ako me tko ljubi, držat će moju riječ, i moj će ga Otac ljubiti; k njemu ćemo do…

Pročitaj više

1. Ljetopisa 1

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo "1. Ljetopisa 1"…

Pročitaj više

Gradove treba opomenuti

“Drugi anđeo nastupi za njim vičući: ’Pade, pade veliki Babilon koji vinom srdžbe i vinom svoga blud…

Pročitaj više

2. Kraljevima 25

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo "2. Kraljevima 2…

Pročitaj više

Svakom čovjeku njegov posao

“Kraljevstvo je nebesko kao čovjek koji, polazeći u tuđinu, dozva sluge te im predade imovinu svoju.…

Pročitaj više

2. Kraljevima 24

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo "2. Kraljevima 2…

Pročitaj više

Ozbiljnost konačnog suda

“Tada će im odgovoriti govoreći: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih,…

Pročitaj više