Vijesti

Sve objave


Psalam 118

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo "Psalam 118".…

Pročitaj više

Naši anđeli čuvari

“Jer si ti, Gospode, pouzdanje moje. Višnjega si izabrao sebi za utočište. Neće te zlo zadesiti, i u…

Pročitaj više

Poziv na budnost

Trebali bismo učiniti sve što možemo kako bismo pomogli drugima da budu spremni za Isusov povratak.…

Pročitaj više

Psalam 117

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo "Psalam 117".…

Pročitaj više

Snaga Biblije

Božja poruka ljubavi  Bilo bi teško izabrati samo jedan razlog kao potvrdu činjenice da je Biblij…

Pročitaj više

Bez mane

“Kao što je i Krist ljubio Crkvu i sam sebe predao za nju … da sam sebi privede Crkvu krasnu, bez lj…

Pročitaj više

36. Predstojeći sukob

Od samog početka velikog sukoba na Nebu Sotonin je stalni cilj bio rušenje Božjeg zakona. Da bi ovo…

Pročitaj više

Adventpress bilten

Krštenje na Kupi u SiskuProhladnog i oblačnog Gospodnjeg dana, u subotu 16. svibnja 2010., u Sisku s…

Pročitaj više

Psalam 116

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo "Psalam 116".…

Pročitaj više

Poštovanje uzroka

“Koji čvrsto drže tajnu vjere s čistom savješću.” (1. Timoteju 3,9) Jutros slavim Gospodina zbog…

Pročitaj više