Vijesti

Sve objave


Po svemu svijetu

“Tada im reče: ‘Idite po svem svijetu, i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju!’” (Marko 16…

Pročitaj više

Potaknuti na djelovanje

“Bdijte i molite svaki čas, da biste mogli umaći svemu onomu što se ima dogoditi i održati se pred S…

Pročitaj više

Niz predavanja dr. Nikolausa Satelmajera u Zagrebu

U prostorijama Udruge Više od života u Zagrebu, od 28. listopada do 12. Studenoga 2011. godine održa…

Pročitaj više

Henok i Kristov drugi dolazak

“Henok, sedmi patrijarh poslije Adama veli: Pazite! Dolazi Gospodin sa svojim svetim Desettisućama d…

Pročitaj više

Kralj dolazi

“Kada to počne bivati, uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje.” (Luka 21,28)…

Pročitaj više

Jesenji sabor u Rijeci

Jesenji sabor riječkog crkvenog okruga održan je u subotu, 29. listopada 2011. u crkvi Rijeka, u Gaj…

Pročitaj više

Sav sud pripada Sinu

“Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi. Dao mu je i vlast da sud…

Pročitaj više

Zdravstvene radionice u Rijeci

U organizaciji Udruge Procvat zdravlja iz Pule i u partnerstvu s Udrugom Više od života iz Rijeke i…

Pročitaj više

Oni koji su zapisani u Knjizi života

“Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj ć…

Pročitaj više

Na dan Suda

“Tko je vjeran u najmanjoj stvari, vjeran je i u velikoj.” (Luka 16,10) Život čine uspješnim tako…

Pročitaj više