Vitez istine

3. 07. 2023.

“A i svi koji hoće pobožno živjeti u Kristu Isusu bit će progonjeni.” (2. Timoteju 3,12)

Sotonino neprijateljstvo prema ljudskom rodu rasplamsalo se zato što su ljudi preko Krista postali predmetom Božje ljubavi i milosti. On nastoji spriječiti božanski plan za otkupljenje čovjeka i osramotiti Boga unakazivanjem i izopačavanjem Njegove rukotvorine. On će prouzročiti žalosti na Nebu, a Zemlju ispuniti jadom i pustošenjem, a onda sve to zlo prikazivati kao posljedicu što je Bog stvorio čovjeka.

Milost koju Krist usađuje u dušu stvara u čovjeku neprijateljstvo prema Sotoni. Bez ove preporoditeljske milosti i obnoviteljske sile čovjek bi ostao Sotonin zatočenik i sluga uvijek spreman za izvršavanje njegovih naloga. Ali ovo novo načelo u duši uzrokuje sukob tamo gdje je dosad vladao mir. Snaga koju Krist pruža osposobljuje čovjeka da se odupre tiraninu i nasilniku. Tko god pokazuje da se gnuša grijeha namjesto da ga voli, tko god se opire i svladava strasti koje vladaju u njemu, otkriva djelovanje načela koje potječe odozgo.

Neprijateljstvo koje postoji između Kristovog i Sotoninog duha najočitije se pokazalo u tome kako je svijet primio Krista. Ono što je Židove navelo da Ga odbace nije bilo toliko zbog toga što se pojavio bez svjetovnog bogatstva, raskoši ili sjaja. Vidjeli su da ima moć koja može više nego nadoknaditi nedostatak ovih vanjskih prednosti. Ali Kristova čistoća i svetost izazvale su protiv Njega mržnju bezbožnih. Njegov život samoodricanja i bezgrešne posvećenosti bio je stalni ukor ponositom i pohotnom narodu. Upravo je to izazvalo neprijateljstvo protiv Božjeg Sina. Sotona i zli anđeli udružili su se sa zlim ljudima. Sve otpadničke sile urotile su se protiv Viteza istine.

Prema Kristovim sljedbenicima pokazuje se isti duh neprijateljstva kao što je bio iskazan protiv njihovog Učitelja. Svatko tko vidi mrsku narav grijeha i tko se snagom odozgo opire kušnji, sigurno će izazvati srdžbu Sotone i njegovih podanika. (Velika borba, str. 400)

Za razmišljanje: Kakav je moj trenutačni stav prema grijehu? Smatram li ga mrskim i užasnim, ili sam postao manje osjetljiv na njegovu razornu silu?