Vječna sigurnost

28. 12. 2013.

“I Jahve će biti kralj nad svom zemljom.” (Zaharija 14,9)

Veliki plan otkupljenja donosi potpunu obnovu Božje naklonosti prema svijetu. Obnovljeno je sve što je izgubljeno zbog grijeha. Otkupljen je ne samo čovjek već i Zemlja da bude vječno prebivalište poslušnih. Sotona se tijekom šest tisuća godina borio da Zemlju zadrži u svom vlasništvu. A sada je ostvaren Božji prvobitni cilj stvaranja. “Ali će od njih kraljevstvo preuzeti Sveci Svevišnjega, i oni će ga posjedovati za vijeke vjekova.” (Daniel 7,18)
“Od istoka sunca do zalaska hvaljeno bilo ime Jahvino!” (Psalam 113,3) … “Stalne su sve naredbe njegove, utvrđene za sva vremena.” (Psalam 119,89; 111,7.8) Svete uredbe koje je Sotona mrzio i nastojao uništiti bit će poštovane diljem bezgrešnog svemira. (Patrijarsi i proroci, str. 278,279)
Kristovim djelom otkupljenja opravdana je Božja vladavina. Svemogući je obznanjen kao Bog ljubavi. Sotonine su optužbe opovrgnute, a njegov karakter razotkriven. Pobuna se ne može ponovno podignuti. Nikada više grijeh ne može dospjeti u Svemir. Kroz vječna vremena svi će biti zaštićeni od otpada. Samopožrtvovnošću ljubavi stanovnici su Neba i Zemlje povezani neraskidivim vezama sa svojim Stvoriteljem.
Djelo otkupljenja bit će dovršeno. Na mjestu na kome je grijeh obilovao, Božja se milost još više umnožila. Sama Zemlja, to polje za koje Sotona kaže da pripada njemu, ne samo da će biti izbavljena već i uzvišena. Naš mali svijet pod prokletstvom grijeha, jedina tamna mrlja u Njegovom veličanstvenom stvaranju, bit će poštovan više od svih ostalih svjetova u Božjem svemiru. Ovdje, gdje je Božji Sin prebivao u ljudskom tijelu, gdje je Kralj slave živio, patio i umro — ovdje, kad sve bude On učinio novim, Božje će Svetište biti s ljudima i “On će stanovati s njima: oni će biti njegov narod, i on sam, Bog bit će s njima.” (Otkrivenje 21,3) I kroz beskrajne vjekove, dok spašeni budu hodili u svjetlosti samoga Boga, oni će Ga hvaliti za Njegov neizrecivi Dar, za — Emanuela, “Bog je s nama”. (Isusov život, str. 13)