Vječna Stijena

20. 07. 2023.

“Kamen što ga odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni.” (Psalam 118,22)

Onima koji vjeruju, Krist je siguran Temelj. To su oni koji padaju na Stijenu i razbijaju se. Ovdje je prikazano pokoravanje Kristu i vjera u Njega. Pasti na Stijenu i razbiti se znači odreći se svoje samopravednosti i dječjom poniznošću doći Kristu, pokajati se zbog svojih prijestupa i vjerovati u Njegovu ljubav koja prašta. Isto tako vjerom i poslušnošću zidamo na Kristu kao svom Temelju.

Na ovom živom Kamenu mogu zidati podjednako i Hebreji i neznabošci. On je dovoljno prostran za sve i dovoljno jak da podnese težinu i teret cijeloga svijeta. Vezom s Kristom, živim Kamenom, svi koji zidaju na ovom Temelju postaju živo kamenje. Mnogi su ljudi svojim osobnim nastojanjima istesani, uglačani i uljepšani, ali ne mogu postati “živo kamenje” zato što nisu povezani s Kristom. Bez ove veze nijedan se čovjek ne može spasiti. Bez Kristovog života u nama ne možemo se oduprijeti burama kušnji. Naša vječna sigurnost ovisi o našem zidanju na sigurnom temelju. Mnogi danas zidaju na temeljima koji nisu ispitani. Kad padne kiša, razbjesni se oluja i bujice nadođu, njihova će kuća pasti zato što nije utemeljena na Vječnoj Stijeni, glavnom ugaonom Kamenu — Kristu Isusu.

Onima koji “ne vjeruju Riječi”, Krist je stijena spoticanja. Ali “kamen koji su odbacili graditelji — upravo taj — postao je ugaonim kamenom”. Kao i odbačeni kamen, Krist je u svojoj zemaljskoj misiji bio zanemarivan i zlostavljan. “Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama … prezren bješe, odvrgnut.” (Izaija 53,3) Ali približilo se vrijeme Njegova proslavljanja. Uskrsnućem iz mrtvih On će biti proglašen “Sinom Božjim sa svom vlašću” (Rimljanima 1,4). Prigodom svog drugog dolaska On će se otkriti kao Gospodar Neba i Zemlje. Oni koji su se sada pripremali da Ga razapnu, priznat će Njegovu veličinu. Pred svemirom će odbačeni kamen postati Temeljac. (Isusov život, str. 491,492)

Za razmišljanje: Mogu li se prisjetiti trenutaka u svojem životu kada je Isus dokazao da je Vječna Stijena, siguran temelj u vrijeme oluje?