Vječni um

28. 10. 2023.

“Jedinorođenac — Bog, koji je u krilu Očevu, on ga je objavio.” (Ivan 1,18)

Na razne načine nebeski glasnici aktivno surađuju sa svakim dijelom svijeta, i kada čovjek zavapi Gospodinu čistim i iskrenim srcem, Bog se naginje sa svojeg uzvišenog prijestolja i sluša svaki poziv za pomoć i odgovara: “Ovdje sam.” …

U svakoj pouci koju je iznosio, Krist je tumačio svoj život. Božji sveti zakon bio je bliže prikazan uz pomoć ovog živog Predstavnika. On je objavio i proslavio Vječni um. On nije izgovorio nijednu nesigurnu rečenicu ili misao, već samo čistu i svetu istinu. “Svatko tko je prijatelj istine,” rekao je On, “sluša moj glas.” (Ivan 18,37) On nije sagradio tako visoke zidove da narodima na Zemlji Njegovi svjetlonoše, Njegovi predstavnici, ne mogu donijeti dobro. On poziva ljude da bliže sagledaju Boga u Njemu, u vječnoj ljubavi koja je tamo izražena. “Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” On je toliko ljubio svijet da nije mogao darovati ništa manje. Pošto je započeo rad na čovjekovom otkupljenju, Otac nije štedio ništa, koliko god Mu bilo drago, što je bilo nužno za dovršetak Njegovog djela. Stvarao je prilike za ljude; izlijevao je na njih svoje blagoslove; gomilao je naklonost za naklonošću, dar za darom, sve dok cjelokupna nebeska riznica nije bila otvorena za one koje je On došao spasiti. Pošto je sakupio sva bogatstva svemira i otvorio sve izvore svoje božanske naravi, Bog ih je sve prepustio na korištenje čovjeku. To su bili Njegovi besplatni darovi. Kakav ocean ljubavi, poput božanske atmosfere, kruži oko svijeta! Kolika je to ljubav da vječni Bog uzme ljudsku narav u osobi svojeg Sina, ponese Ga i uzvisi do najviših nebesa!

Svi nebeski stanovnici s napetim su zanimanjem promatrali rat koji se odvijao na Zemlji koju je Sotona prisvojio kao svoj posjed. … Međutim, milost je prevladala. Premda je Božji Sin mogao doći na svijet da ga osudi, došao je kao pravednost i mir, spasiti ne samo potomke Abrahama, Izaka i Jakova, nego i cijeli svijet. (The Youth’s Instructor, 29. srpnja 1897.)

Za razmišljanje: Kako mogu iskoristiti blagoslov što znam da je moj svijet i čitav planet okružen oceanom Božje ljubavi?