Vjera i molitva u tajnosti

5. 05. 2024.

“Večerom, jutrom i o podne tužan ću jecati, i on će čuti vapaj moj.” (Psalam 55,18)

Prava vjera prihvaća i usvaja obećane blagoslove prije nego što se ostvare ili osjete. Svoje molbe trebamo u vjeri slati iza drugog zastora i pustiti svojoj vjeri da se pozove na obećani blagoslov pa ga usvoji. Zatim trebamo vjerovati da smo blagoslov primili zato što ga je naša vjera usvojila i on nam pripada u skladu s Riječju. “Što god moleći pitate, vjerujte da ste to već primili, i bit će vam.” (Marko 11,24) To je prava vjera — vjerovati da smo primili blagoslov prije nego što se ostvari. Kad se obećani blagoslov ostvari i mi u njemu uživamo, vjera je ispunjena. Ali mnogi misle da će imati puno vjere kad prime obilje Duha Svetoga i da ne mogu imati vjere dok ne osjete Njegovu silu. Takvi miješaju vjeru s blagoslovom koji je posljedica vjere. Pravi trenutak da pokažemo vjeru jest kad se osjećamo lišeni Duha. Kad se čini da gusti oblaci tame lebde nad umom, tada je vrijeme da živa vjera probije tamu i rasprši oblake. Prava vjera počiva na obećanjima u Božjoj riječi i samo oni koji se pokore toj Riječi mogu polagati pravo na njezina slavna obećanja. …

Trebamo se često moliti u tajnoj molitvi. Krist je trs, a mi smo mladice. Ako želimo rasti i razvijati se, moramo stalno crpsti sok i hranu od Živoga Trsa, jer bez Njega nemamo snage.

Upitala sam anđela zašto u Izraelu nema više vjere i sile. On je rekao: “Vi prebrzo ispuštate Gospodnju ruku. Iznosite ozbiljno svoje molbe pred prijestolje i ustrajte u čvrstoj vjeri. Obećanja su sigurna. Vjerujte da ćete primiti ono što tražite i bit će vam.” … Vidjela sam da smo sumnjali u sigurna obećanja i nedostatkom vjere ranjavali Spasitelja. … Ako neprijatelj uspije navesti potištene da odvrate oči od Isusa pa umjesto da razmišljaju o Isusovoj dostojnosti, Njegovoj ljubavi, zaslugama i velikoj milosti, gledaju na sebe i bave se svojom nedostojnošću, on će im oduzeti štit vjere i postići svoj cilj; oni će biti izloženi njegovim ognjenim kušnjama. Zbog toga slabi trebaju gledati u Isusa i vjerovati Mu; tada pokazuju vjeru. (Rani spisi, str. 76,77)