Vjera koja čisti život

9. 05. 2014.

““Ali ti, o čovječe Božji, bježi od toga! Teži svim silama za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, blagošću! Bij plemenitu bitku vjere, postigni vječni život u koji si pozvan i za koji si dao lijepo priznanje pred mnogim svjedocima!”“ (1. Timoteju 6,11.12)

Mnogi naučavaju da je sve što je potrebno za spasenje vjerovati u Isusa; međutim, riječ istine kaže da je ““vjera mrtva bez djela”“ (Jakov 2,26). Mi trebamo ““biti plemenitu bitku vjere, postići vječni život”“, uzeti križ, odreći se sebe, ratovati protiv tijela, a zatim svakodnevno hoditi Spasiteljevim stopama. …
Kobna je pogreška misliti da ne postoji baš ništa što trebate učiniti u zadobivanju spasenja. Trebate surađivati s nebeskim silama. … Postoji križ koji na životnoj stazi trebate podići, zid koji trebate prijeći prije nego što ćete ući u vječni grad, ljestve kojima se trebate popeti do bisernih vrata, i dok shvaćate svoju nemoć i slabost i plačete moleći za pomoć, do vas će doprijeti božanski glas s nebeskog grudobrana govoreći: ““U moje nek’ dođe okrilje”“ (Izaija 27,5). …
Borba koja se vodila između Krista i Sotone obnavlja se oko svake duše koja ostavlja crnu zastavu kneza tame da bi stupala pod krvlju obojenom zastavom kneza Emanuela. Onaj koji je zao predstavit će se u svojoj najpodmuklijoj privlačnosti da bi odvukao daleko od vjernosti one koji su vjerni i odani Nebu, ali moramo predati sve sile svojeg bića u službu Bogu i tada ćemo biti sačuvani da ne padnemo u neprijateljeve zamke. …
Svaki smjer djelovanja koji slabi vaše tjelesne ili umne snage, onesposobljava vas i za službu Stvoritelju. Mi trebamo ljubiti Boga svim svojim srcem i ako se usmjerimo samo na to kako da proslavimo Njega, mi ćemo jesti, piti i odijevati se u skladu s Njegovom božanskom voljom. Svatko tko razumije puno značenje pojma kršćanin, čistit će se od svega što slabi i onečišćuje. Sve navike njegovog života bit će dovedene u sklad sa zahtjevima Riječi istine i on neće samo vjerovati, već će i graditi svoje spasenje sa strahom i drhtanjem dok se pokorava utjecaju Svetoga Duha. (RH, 6. ožujka 1888.)