Vjera u nadahnutu povijest

22. 06. 2024.

“To je opis postanja neba i zemlje, kad su bili stvoreni. U vrijeme kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo.” (Postanak 2,4 — Šarić)

Geolozi tvrde da su u Zemlji našli dokaze da je ona daleko starija no što uče Mojsijevi zapisi. Otkrivene su kosti ljudi i životinja, kao i oružja, okamenjeno drveće, daleko veće od današnjeg, ili od onog koje je postojalo tisućama godina, i iz toga zaključuju da je ljudska vrsta naseljavala Zemlju prije vremena o kojem se govori u izvještaju o stvaranju, vrsta koja je bila daleko veća od današnjih ljudi. Takvo je razmišljanje navelo one koji vjeruju u Bibliju da prihvate tvrdnju kako su dani stvaranja bili duga, neograničena vremenska razdoblja.

Međutim, bez biblijske povijesti geologija ne može ništa dokazati. Oni koji s uvjerenjem zaključuju na osnovi njenih otkrića, nemaju dostatno poimanje o veličini ljudi, životinja i drveća prije potopa, ili o velikim promjenama koje su se tada dogodile. Ostaci pronađeni u zemlji jesu dokazi o životu koji se u mnogim vidovima razlikovao od našeg, ali se samo iz nadahnutih spisa može znati nešto o vremenu u kojem su ove razlike postojale. U povijesti o potopu Nadahnuće je objasnilo ono što geologija nikada ne može shvatiti. U Noinim su danima zakopani ljudi, životinje i drveće bili daleko veći od onih koji danas postoje, i tako sačuvani kao dokazi kasnijim naraštajima da je potop uništio pretpotopni svijet. Bog je želio da ova otkrića utvrde vjeru u nadahnutu povijest, ali ljudi, s njihovim ispraznim razmišljanjem, padaju u istu zabludu kao i ljudi prije potopa — stvari koje im je Bog dao kao blagoslov oni pogrešnom primjenom pretvaraju u prokletstvo.

To je jedno od Sotoninih oruđa kojim on navodi ljude da povjeruju izmišljotinama nevjernika, jer time može Božji zakon učiniti nerazumljivim, Zakon koji je sam po sebi jasan i ohrabriti ljude na pobunu protiv božanske vladavine. Njegovi su napori posebno usmjereni protiv četvrte zapovijedi jer ona jasno upućuje na živog Boga, Stvoritelja Neba i Zemlje.

Ulažu se neprekidni napori da se djelo stvaranja objasni prirodnim uzrocima, te čak i vjerni kršćani prihvaćaju ljudske zaključke suprotne jasnim činjenicama Svetog pisma. (Patrijarsi i proroci, str. 85,86)